1. Закресліть зайві слова.

Найбільшого розвитку Єгипетська держава досягла в період Давнього, Середнього, Нового царства під час правління фараона Тутмоса ІІІ, Амен­хотепа ІІІ, Ехнатона, Джосера. Єгипет підкорив Сирію, Палестину, Італію, Індію, Лівію, Нубію, Францію.

2. Протягом 20 років Єгиптом правила жінка. Укажіть її ім’я.

Хатшепсут.

3. Зробіть підрахунки.

1)    Середнє царство існувало протягом 2040—1640 років до н. е. Скільки років воно проіснувало?

2)    Скільки років минуло від виникнення Єгипетської держави до зане­паду Середнього царства?

3)    Фараон Тутмос ІІІ правив Єгиптом протягом 1504—1450 років до н. е. Скільки років він правив?

4)    Битва між єгиптянами та хетами біля міста Кадеші відбулась у 1296 році до н. е. Коли виповнилося 3000 років цій битві?

4. Розв’яжіть кросворд.роз

По горизонталі: 1) Фара­он, гробниця якого збе­реглася не пограбованою.

5)     Народ, який воював з Єгиптом. 8) Найбільш знатна та багата людина.

9) Бог Сонця, на честь яко­го запровадили реформи.

10)   Розповідь про богів.

11)   Цар Єгипту. 13) Країна в Африці, підкорена Єгип­том. 14) Зброя.

По вертикалі: 1) Фараон, за якого Єгипет досяг найбільшого розвитку.

1)  Цифра. 3) Область в Єгипті. 4) Ім’я Аменхотепа після реформи. 6) Сто­лиця Єгипту. 7) Людина без прав. 12) Річка в Єгипті.

По горизонталі: 1) Тутанхамон. 5) Хети. 8) Вельможа. 9) Атон. 10) Міф.

1)    Фараон. 13) Нубія. 14) Спис. По вертикалі: 1) Тутмос. 2) Три. 3) Ном.

1)  Ехнатон. 6) Мемфіс. 7) Раб. 12) Ніл.

5. Заповніть порівняльну таблицю «Армії Середнього та Нового царств».

 

 

роз16. Складіть розповідь про реформи Ехнатона за планом.

1)    Аменхотеп ІУ — фараон Єгипту.

2)    Фараон та жерці.

3)    Атон — єдиний бог.

4)    Ехнатон.

5)    Наслідки реформ.

7. Виберіть причини занепаду Єгипетської держави (позначте хрестиком).

роз2

8. Робота з контурною картою.

Позначте на карті: 1) столиці Єгипту: Фіви, Мемфіс; 2) напрямки походів єгипетських фараонів; 3) кордони Єгипетської держави в часи найбіль­шого розквіту.

9. Історичний диктант.

1)    Яке місто стало столицею Єгипетської держави? (Фіви)

2)    Які кочові племена захопили Єгипет? (Гіксоси)

3)    Під час правління якого фараона Єгипет славився величезними заво­юваннями? (Тутмос ІІІ)

4)    Як називалася повозка з кіньми, із якої стріляли лучники? (Коліс­ниця)

5)    Які воїни складали більшість єгипетського війська? (Піхотинці)

6)    Який фараон розпочав релігійні реформи? (Аменхотеп)

7)    Якому богу була присвячена релігійна реформа? (Атону)

8)    Яке ім’я взяв собі фараон, який запровадив реформи? (Ехнатон)

9)    Яке місто стало столицю Єгипту під час реформ? (Ахетатон)

10)  Що таке реформи? (Перетворення)