В Україні загалом та на Катеринославщині зокрема робітники мало цікавилися національними аспектами революційного процесу через інтенсивну русифікацію у великих містах. Національна революція в краї гальмувалася внаслідок переважно неукраїнського складу населення великих міст. Його інтереси відображали переважно загальноросійські партії, членська маса яких поповнювалася майже винятково за рахунок міського населення. Найбільш впливовими в Україні були есери та меншовики. Поряд з місцевими відділеннями цих всеросійських партій сформувалися окремі національні партії — УПСР і УСДРП. Проте чисельно вони були набагато меншими. В середині 1917 р. партія УСДРП складалася не більше як з 5 тис. членів, вдесятеро поступаючись місцевим меншовикам. Найчисленніша серед національних партій УПСР  1917 р. налічувала до 75 тис. членів, тоді як російські есери тільки на Катеринославщині мали приблизно 100 — 110 тис.
Національний рух j робітничому середовищі нашого краю. Катеринославська губернія досить довго вирізнялася недостатнім розвитком національного руху , цого не можна було сказати про інші  регіони України, де значна частина міського населення брала активну участь в його розгортанні. Однак наприкінці 1917 р. національний рух почав знаходити опору і в промислових центрах Катеринославщини, де значна частина українських робітників визнавала лише Центральну раду і вважала більшовиків «чужоземним елементом». Свідченням цього став масовий мітинг робітників на Дніпровському металургійному заводі під лозунгом «Уся влада Центральній раді». Більшість робітників нашого краю взагалі довідалася про національні змагання та українські політичні партії під час кампанії виборів до Установчих зборів. Українська частина робітничого класу після ліквідації інформаційної блокади загалом підтримала цілі національного руху в Україні.

Значна частина кваліфікованих заводських робітників та ремісники були налаштовані проти більшовиків і підтримували меншовистську програму. Вони, зокрема, становили основу профспілкового руху і також значною мірою схилялися до підтримки ідей Національної революції. Упродовж 1917 р. вони перебували в «лояльній опозиції» до Центральної ради.

Більшовиків підтримували здебільшого молоді та неква-ліфіковані робітники, здебільшого селянського походження, які нещодавно прибули з Росії. В основному це були шахтарі. Однак на певному етапі розвитку і більшість робітників більшовицької орієнтації прагнула порозуміння з українським рухом. Внаслідок цього більшовицький режим у нашому краї одержав набагато меншу підтримку, ніж у Росії.