Вчені-історики відносять легенду про заснування Рима до так званих етіологічних легенд, тобто легенд, створених для пояснення причини якогось явища або події. Легенда про Ромула і Рема мала на меті пояснити причину виникнення Рима і походження його назви. Отже, треба визнати, що не місто Рим дістало свою назву від Ромула, а, навпаки, сама легенда про Ромула була зи-гадана, щоб пояснити виникнення і назву міста.
Інтерес до своєї історії виникає в народі тоді, коли він стоїть уже на досить високому ступені культурного розвитку. Про порівняно пізнє походження розказаної легенди свідчить також  факт, що в ній підкреслюється спорідненість римського народу з грецьким. Легенда вважає прабатьком римлян троянського царя Енея.
Сnpo6y зв’язати історію Рима з Грецією можна пояснити тільки впливом грецької культури, а нам відомо, що цей вплив почав виявлятися не раніше 3ст. до нашої ери
Сучасна наука вважає, що в основу легенди про заснування Рима лягла якась давніша легенда, яку римські письменники доповнили подробицями, що підтверджують зв’язок римлян з грецькою історією і пояснюють, звідки взялась назва міста.
Але чи значить це, що в легенді про заснування Рима немає ні слова правди і що вона є цілковитою вигадкою?
Щоб дати відповідь і на це питання, треба розповісти, як пояснює сучасна наука походження міста Рима. Тут історикам стає в пригоді археологія.

На території міста Рима вчені провадили безліч розкопок, які дали сучасній науці можливість скласти правильне уявлення про походження Рима.

Найдавніший Рим лежав на лівому березі Тібру, приблизно за 25 кілометрів від берега моря. «Заснування» міста не можна відносити до певного року через те, що його не можна розглядати як одиничний акт і ‘як справу рук однієї людини. Місто виникало  на протязі довгого періоду.
Залишки найдавніших поселень на території майбутнього Рима належать, як показали розкопки, до початку першого тисячоліття до нашої ери. Передусім був заселений Палатінський горб, який і в легенді виступає як місце, вибране Рому-лом для майбутнього міста. Очевидно, близько 1000 р. до нашої ери на Пала-тінському горбі жили поселенці, що мали звичай спалювати трупи померлих. Так ховали і в Альба-Лонзі. На цій підставі одні учені вважають, що за давніх часів територія майбутнього Рима була заселена вихідцями з Альба-Лонги. В легенді, очевидно, відображені спогади про достовірні історичні події, наприклад: про зв’язок римських поселенців з Альба-Лонгою, про виникнення «квадратного Рима» на Па-латінському горбі, приблизне датування виникнення міста і т. іін.

Поступове розширення поселення в районі майбутнього Рима пояснюється його вигідним географічним положенням: місто виникало на горбах, на певній відстані від моря, отже, було захищене від нападу морських розбійників, і  положення на судноплавній річці сприяло перетворенню в складовий і транзитний пункт морської торгівлі.

Пізніше нові поселенці займають і сусідні з Палатінським горби. Оскільки пізніші поселенці інакше ховали своїх мерців (не спалювали їх, а закопували трупи в землю), то багато хто з учених вважає, що це було вже інше латинське плем’я — сабіняни, про яких так часто згадується в оповіданнях, присвячених найдавнішому періодові римської історії.
Об’єднання поселень на горбах археологи відносять до VIII і Н. Є., тобто до тієї епохи, з якою легенда пов’язує заснування мім мулом. Насправді місто інші мабуть, трохи пізніше. Це був так званий «квадратний Рим», яки речі, теж згадується в легенді Ось що розповідає сучасн і на основі нових археологічній копок про виникнення Рима, не було засноване якоюсь о людиною, воно виникло поступово від злиття окремих поселень. Місце на якому воно виникло, були звичайно зручне. Воно давало природний захист від воєнних нападів і було сприятливе для розвитку гівлі. Та частина легенди про вання Рима, де мова йде про та різні чудесні явища, зрої не відповідає історичній дійсності.