План

Вступ

РОЗДІЛ ІІ. ДРУІ’ИЙ ПЕРІОД (СЕРЕДИНА І СТ. ДО Н.Х. — СІМДЕСЯТІ РОКИ IV СТ.)

РОЗДІЛ І.  ПЕРШИЙ ПЕРІОД (ДРУГА ПОЛОВИНА VII СТ. ДО Н.Х. — СЕРЕДИНА І СТ. ДО Н.Х.)

 

Вступ

     Кожна північнопричорноморська антична держава мала власну історію та історичну періодизацію свого життя. Проте ці держави були тісно пов’язані як з античним світом — спочатку еллінським, а згодом римським, — так і з навколишніми пле¬менами. Значні історичні події зумовлювали й деякі загальні риси жит¬тя міст на певних етапах. Це дає змогу в тисячолітній історії цих дер¬жав вирізнити два великі, практично спільні для них усіх періоди та в кожному з періодів — кілька етапів.
    Перший період головним чином пов’язаний із грецьким проникнен¬ням у Північне Причорномор’я та розвитком тут грецької культури — від другої половини VII ст. до Н.Х., коли було засновано поселення на п-ові Березань, до середини І ст. до Н.Х., коли почалася активна експансія римських військ після загибелі в 60-ті роки І ст. до Н.Х. царя Понтійського царства Мітрідата VI Євпатора. Другий період називають римським. Він починається в другій половині І ст. до Н.Х. і закінчується приблизно в 70-ті роки IV ст. У цей час римський вплив охопив усе Північне Причорномор’я, а кілька міст, зокрема Тіра, Ольвія та Херсонес, увійшли до складу римської провінції Нижня Мезія. У 70-ті роки IV ст. відбувається гуннська навала, з якої починається епоха так званого Великого переселення народів та про¬никнення в Північне Причорномор’я впливу Візантії. Останнім часом дослідники вирізняють для Боспору та Херсонеса додатково ще один період — так званий пізньоантичний, який закінчується за часів правління Юстиніана І (527-565 pp.).