РАДГОСП — радянське господарство, велике державне сільськогосподарське підприємство в СРСР.
РАДИКАЛІЗМ (від лат. radix — корінь) — прагнення до корінних, рішучих методів і дій. Ідеологія лівих партій.
РАСА ЛЮДСЬКА (фр. гасе, від італ. razza — порода) — Виділяються такі великі раси: європеоїдна (євразійська) — бл. 42,3%; негроїдна (африканська) — бл. 7,4%; монголоїдна (азіатськоамериканська) — бл. 36%; австралоїдна (океанійська) — бл. 0,3%; інші расові типи — бл. 14% .
РЕАБІЛІТАЦІЯ — 1981 р. й названа його іменем. Р. передбачала: зниження податків на прибуток корпораціям та особисті прибутки; обмеження державних витрат на соціальні потреби; скорочення

РЕКОНКІСТА (ісп. Reconquis ta — відвойовувати) — відвою вання народами Піренейського півострова в VIIIXV ст. територій, що були захоплені арабами.

РЕЛІГІЯ — одна із форм відображення дійсності у фантастичних образах, уявленнях, поняттях; головною, визначальною ознакою Р. є віра в реальність надприродного. Р. включає релігійну свідомість, релігійний культ, релігійні організації. управління при авторитарних і тоталітарних режимах.
РЕСТАВРАЦІЯ (від лат. restau ratio — відновлення) — в історії — відновлення старого, поваленого революцією ладу або династії (напр., Бурбонів у Франції в 1814 і 1815 pp.); період панування відновлених реакційних режимів (напр., у Франції в 1814 1830 pp.).
РЕСТИТУЦІЯ (від лат. restitutio — відновлення) — повернення майна, неправомірно захопленого й вивезеного воюючою державою з території противника; порядок Р. визначається мирною угодою чи іншим правовим актом.

РЕФОРМА (від лат. reformare — перетворювати) — перетворення, зміни, перевлаштування.

РЕФОРМАЦІЯ (від лат. reformatio — поліпшення, перетворення) — широкий антифеодальний суспільнополітичний . Основні напрями P.: бюргерськобуржуазне (М.Лютер, Ж.Кальвін, У.Цвінглі), народне (Т.Мюнцер), королівсько князівське. Р. поклала початок протестантизму; виникли різні протестантські церкви: лютеранська, кальвіністська, англіканська.
РЕФОРМІЗМ — течія в робітничому русі, метою якої було здійснення соціальних перетворень шляхом реформ й уникнення гострої класової, революційної боротьби.
РИНКОВА ЕКОНОМІКА — економіка, не пов’язана з плановими завданнями, орієнтована на конкуренцію, розвиток ринкових відносин.
РИНКОВІ ВІДНОСИНИ — формою економічної системи Р. в. стають при капіталізмі, коли обмін товарів опосередкований грошима й робоча сила перетворюється на товар.
РИЦАР (від давньогерм. Ritter — вершник) —  особа, яка належала до рицарства; феодал, важкоозброєний кінний воїн; 2) самовіддана благородна людина.
РИЦАРСТВО (від рицар) —— військовофеодаль ний стан; дрібні світські феодали, які як соціальна категорія в XVXVI ст. перетворюються на стан дворянства.
РІД  — кровна спорідненість його членів, матріархат, спільне володіння знаряддями й результатами праці.
РОЗКУРКУЛЮВАННЯ — політика знищення селян власників шляхом адміністративного примусу для входження до колгоспів , та ще шляхом депортації репресованих селян на новобудови. Проводили більшовики під час суцільної колективізації сільського господарства.
РОЗРЯДКА — У західній політичній термінології 70х pp. щодо Р. вживався термін детант (фр. Detente — ослаблення напруженості).

Предыдущая статьяП
Следующая статьяС