Пріоритетною ознакою підліткового періоду є самоствердження, яке породжує самооцінку. Формування останньої обумовлює потяг до самовираження, бажання особистості відкрито заявити про себе, свої наміри. Звідси підліткова симпатія до яскравого, того, що вражає. Появу потягу до створення свого власного світу обумовлюють складності характеру, коли невдачі у навчанні відступають на інший план. Важливими нормами стають рівність, чесність, повага, вірність, допомога. Підлітку необхідний взірець, до рівня якого він прагне. Ці фактори безпосередньо впливають на виникнення критичної фази самопізнання. Остаточним етапом самоствердження є самореалізація, яка означає відносно повне застосування можливостей особистості підлітка. Отже, використання ігор на уроках історії (особливо імітаційного характеру) веде до синхронізації потреб підлітка та дидактичних завдань. Це доповнюється активним розвитком уяви та фантазії, що спонукає до створення образної картини, насиченої абстрактним, гіперболізованим та обмеженої реалістичним забарвленням.

школьникДослідження К. Баханова доводять, що уявлення структури об’єкта міцно пов’язано із розвитком мислення учнів, зокрема з умінням виокремлювати головне.Під час дослідження особливостей підліткового віку виявлено, що навчання в існуючих формах не може задовольнити потреби у спілкуванні з однолітками, потягу до участі у колективних  формах діяльності, «почуття дорослості» (Т. Драгунова, А. Дусавицький), потреби утвердити свою нову соціальну позицію і підтримувати самоповагу (Л. Божович, Д. Фельдштейн). Синтез навчання із таким активним видом діяльності, як гра, може забезпечити соціальну орієнтацію у підлітків, надаючи можливість займати відповідну позицію в колективі. Вони намагаються перевірити власні можливості під час різних видів діяльності. Тому підлітки легко долучаються до ігрової діяльності, де сподіваються виявити себе, бути прийнятим і визнаним оточуючими. За твердженням В. Лозоцевої та А. Усманової, підлітки легко помічають і відмічають високий рівень професійної майстерності, фахові уміння та досягнення людини.

Гумористичне забарвлення подій, потяг до розігрування, орієнтація на мовленнєву діяльність — додаткові ознаки підліткової гри. Але часто, граючись, підлітки ховаються від дорослих, виявляючи свою суперечність.