Мета: багатоаспектне дослідження політики сталінського тоталітарного режиму на Україні; розвиток предметних компетент-ностей: історичності, ідентичності, цінностей, історичного часу, простору та джерел інформації та загальних щодо історії: комунікативної та інтелектуально-інформаційної, критичного мислення; виховання поваги до історичної долі українського народу та засу-дження тоталітарного режиму Й. Сталіна.

Кінцевим результатом  проекту можуть бути учнівські міні-проекти у вигляді ілюстрованих стіннівок.

Тип проекту: дослідницький.

Матеріали і ресурси: у процесі роботи використовуються матеріали з довідкової літератури: Гунчак Т. Україна:перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. — К., 1993; Історія України /Керівник авт. колективу Ю. Д. Зайцев. — 2-е вид., зі змінами.- Львів, 1998; Історія України:нове бачення /За ред. В. А. Смолія.- 2-е вид., доп. і перероб. — К., 2000; Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів.- К., 1992; Конвест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор. — К., 1989; Новітня історія України. 1900–2000: Підручник /А. Г.Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. — К., 2000; Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні.- К., 1990; Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні:особи, факти, документи. —  К., 1997;

Кожен міні-проект у рамках проекту має власну тривалість

Робота над проектом

Створюється протягом вивчення теми «Радянська модернізація України (1929–1938)».

Проблема для учнів полягає у виявленні найбільш характер-них моментів сталінщини на Україні, щоб написати статті для стіннівки. Даний проект передбачає створення кількох проектних груп учнів. Клас поділяється на п’ять груп, які працюють над окремими

міні-проектами:

•  1 група.«Роль особистості в історії»;

•  2 група.«Сталінська індустріалізація України»;

•  3 група.«Суцільна колективізація в Україні»;

• 4 група.«Масові репресії — невід’ємний елемент сталінської системи управління»;

•  5 група. «Розстріляне відродження».

За планом проекту учні поділяються на групи, але виконують роботу поодинці. Учасники кожної з п’яти груп розподіляють між собою ролі та пов’язані з ними обов’язки.На практичному етапі вчитель проводить кілька консультацій  з учнями щодо пошуку та обробки інформації. Також він здійснює поточний контроль якості і вносить (за необхідності) зміни у роботу.

Виконуючи даний проект, учні розвивають свої компетенції іс-торичності, ідентичності, цінностей, історичного часу, простору та джерел інформації. Даний розвиток може бути досягнуто завдяки правильному використанню матеріалу, що найбільш підходить до стінівок тексту з чітким формулюванням основної думки.

Даний проект передбачає, що кожна група звітує окремо, тому, власне, і презентацій буде кілька.Під час презентації стіннівок її автори розповідають іншим уч-ням класу про хід розробки даної роботи, свої ролі, труднощі та роблять висновки. Глядачі відмічають найцікавіші елементи стін-нівок та ставлять запитання її авторам щодо роз’яснення їх появи. Учасники презентації можуть відмітити краще питання із залу.

Оцінка якості проекту багато в чому залежить від вдало проведеної презентації.