Правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою (•становлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов’язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

Ознаки правового акту:

1) виражає волю (волевиявлення) уповноваженого суб’єкта права;

2) має офіційний характер, обов’язковий для виконання;

3) спрямований на регулювання суспільних відносин;

4) встановлює правові норми, а також конкретні правовідносини;

5) може бути актом-документом, зміст якого фіксується у встановленій законом документальній формі, і актом-дією, за допомогою якого виникає юридичний результат (встановлення правових норм, їх застосування і т. д.);

6) становить юридичний факт, що спричиняє певні правові наслідки.

Види правових актів:

— нормативні, що регулюють певну сферу суспільних відносин і є загальнообов’язковими;

— індивідуальні (ненормативні), що породжують права і обов’язки лише у тих конкретних суб’єктів, яким вони адресовані, у конкретному випадку;

У залежності від юридичної сили нормативно-правові акти поділяють на:

1) закони;

2) підзаконні акти.