Законність — це режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті неухильного дотримання їхніх вимог всіма суб’єктами права.

Принципи законності — головні засади, на яких базується законність у сучасній державі:

єдність: однаковість розуміння і застосування законів та підза-конних нормативно-правових актів на всій території їхньої дії;

верховенство закону, регулювання всіх найважливіших аспектів суспільного та державного життя законами та відповідність всіх підзаконних нормативно-правових актів Конституції та законам;

контроль за законністю: наявність дійового механізму недопущення та усунення будь-яких порушень законності з боку будь-яких суб’єктів права;

недопустимість протиставлення законності та доцільності: учасники правовідносин відповідно до вимог норм права мають змогу прийняти найдоцільніше рішення і варіант поведінки згідно з фактичними обставинами та в рамках норм права;

невідворотність відповідальності за правопорушення: кожен випадок порушення закону з боку будь-якого суб’єкта права