Держава центральний інститут політичної системи суспільства, створений для забезпечення життєдіяльності населення на певній території за допомогою публічної влади.

Держава — політична структура, яка виникає на певному етапі суспільного розвитку і являє собою центральний інститут влади в політичній системі суспільства.

Держава — особлива організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якої забезпечуються його цілісність і безпека, здійснюються керівництво й управління суспільством.

Три основних значення терміна «держава»:

1) сукупність людей;

2) політичний інститут;

3) сукупність владних, організацій.

Ознаками держави є:

1) Територія — певний простір (земний, повітряний, водний тощо), у межах якого держава поширює свою владу на населення, що тут проживає. Територіальна ознака породжує громадянство — юридичний зв’язок особи з даною державою, що виражається у взаємних правах і обов’язках.

2) Населення — громадяни (піддані), які проживають на території держави.

3) Суверенітет (від фр. souverainete — вершина, верховна влада). Розрізняють суверенітет державний, народний, національний.

Державний суверенітет — політико-правова властивість держави, що виражає верховенство, повноту, неподільність державної влади на всій її території (внутрішній суверенітет), а також здатність держави бути незалежним суб’єктом міжнародних відносин (зовнішній суверенітет).

Народний суверенітет передбачає, що саме народ є виключним джерелом і носієм влади в державі, саме він мас право безпосередньо або через представницькі органи брати участь

у формуванні напрямку політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність державної влади.

Національний суверенітет — це суверенітет народу як політичної нації; поняття, що характеризує право нації на самовизначення.

4) Публічна влада — влада, яка не співпадає з населенням, проте виступає від його імені, забезпечує державний примус у вигляді органів державної влади.

5) Наявність спеціального апарату управління — системи державних органів, що здійснюють управління в державі й апарату легального примусу — збройні сили, армія, поліція, тюремні та інші установи.

6) Система податків (платежі обов’язкового характеру для утримання державного апарату управління).

7) Здатність видавати загальнообов’язкові юридичні норми, забезпечувати їх реалізацію.

Держава — суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних інтересів зі спиранням, у разі потреби на легальний примус.