Реалізація норм права — це втілення положень правових норм у фактичній поведінці (діяльності) суб’єктів права.

Реалізація норм права — це складний процес, в якому беруть участь не тільки носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, але і держава в особі різних державних органів: правотворчих, правозастосовних, правоохоронних.

За способами правового регулювання (дозволи, заборони, зобов’язання) розрізняють такі форми реалізації:

1. Додержання норм права — суб’єкт утримується від порушення заборон, які містяться у тих чи інших правових нормах. Характерна риса даної форми — пасивна поведінка суб’єктів: вони не чинять дій, що заборонені нормами права, і таким чином виконують правові заборони (наприклад, не порушення правил дорожнього руху).

2. Виконання норм права — дії суб’єктів щодо здійснення зобов’язуючого припису права. Особливою рисою виконання норм права є активна поведінка суб’єктів: вони чинять дії, відповідно до юридичних норм, тобто виконують покладені на них активні обов’язки (батьки утримують неповнолітніх дітей і забезпечують їм певний рівень освіти).

3. Використання норм права — здійснення суб’єктами повноважень, наданих їм нормами права. Суб’єкт сам вирішує, використовувати чи утримуватися від використання суб’єктивного права, що йому належить (використання права на здобуття освіти).