Суспільний порядок — це система впорядкованих суспільних відносин, що характеризують порядок, який склався у суспільстві в результаті впливу соціальних норм.

Різновидом суспільного порядку є правопорядок. Правопорядок — це стан організації суспільного життя, який характеризує поведінку суб’єктів відповідно до вимог чинних правових норм.

Особливості правопорядку:

— характеризує стан суспільного життя;

— регламентований нормами права;

— забезпечується державою;

— виникає в результаті реалізації норм права.

Сутність правопорядку складає реалізована законність.

Громадський порядок — порядок у громадських місцях.

Дисципліна — своєчасне і точне виконання вимог, що випливають із нормативних та індивідуально-правових актів, технологічних, організаційних, моральних, громадських та інших соціальних норм.

Види дисципліни:

• державна — виконання державними службовцями вимог, що ставляться державою;

• трудова — обов’язкове додержання учасниками трудового процесу встановленого розпорядку;

• військова — додержання військовослужбовцями правил, встановлених законами, військовими статутами, наказами;

• договірна — додержання суб’єктами права договірних зобов’язань;

• фінансова — додержання суб’єктами права бюджетних, податкових та інших фінансових розпоряджень;

• технологічна — додержання технологічних розпоряджень у процесі виробничої діяльності та ін.