Поведінка — найважливіша соціальна характеристика особисі тості. Своєю поведінкою індивід може принести іншим учасникам суспільних відносин як користь, так і шкоду.

Види поведінки:

1) правова (юридично значима);

2) юридично нейтральна (відносини дружби, любові, симпатії тощо).

Правова поведінка — це соціальна поведінка особи (дія або без-; діяльність) свідомо вольового характеру, яка є врегульованою нормами права і спричиняє юридичні наслідки.

Ознаки правової поведінки:

1) Соціальна значимість — виявляється в здатності впливати І на суспільні відносини, тобто змінювати їх. Вона має дві форми: ]

— соціальну корисність;

— соціальну шкідливість.

2) Виявляється зовні у формі дій чи бездіяльності.

3) Має свідомо-вольовий характер.

4) Регулюється правовими нормами.

5) Спричиняє юридичні наслідки.

Види правової поведінки:

1. Правомірна поведінка — це соціально корисна, свідома поведінка, ицо відповідає встановленим правовим нормам та гарантується державою.

Правомірній поведінці властиві такі ознаки:

2) суспільна корисність;

3) угсвідомленість;

4) відповідність нормам права;

5) гарантованість державою.

2. Неправомірна (протиправна) —поведінка, що характеризуються порушенням норм права.