Вотченне землеволодіння — спадкове землеволодіння князів, бояр та інших членів верхівки в Київській Русі.

Бояри — представники правлячого стану в Київській Русі які займали друге після князя панівне становище в управлінні державою.

Суспільні стани — групи населення із закріпленими за ними тогочасним законом правами та обов’язками, зі своїми нормами поведінки, звичаями тощо.

Смерди — особисто вільні селяни, які мали земельні наділи, власне господарство й мусили платити данину та використовувати повинності на користь держави.

Билини — пам’ятки давньоруської усної творчості, у яких розповідалося про боротьбу Русі з ворогами.

 Ікона — (з грец. зображення, образ) — зображення Ісуса Христа, Богоматері, святих, подій Святого Письма. І.кони здебільшого писали на дошках, але, по суті, Іконами є й розписи на стінах храмів, і мозаїки, й малюнки на сторінках рукописних
книг, різьблення по каменю чи дереву тощо. Ікони творили за певними правилами — канонами, які не можна було змінювати. У цьому одна з основних відмінностей ікони від картини.

 Мозаїка— зображення, зроблене з окремих непрозорих різнокольорових шматків скла (смальти) щільно припасованих один до оного і прикріплених на цементі.

Фреска — картина, намальована спеціальними фарбами на сирому тиньку. .

Книжкові мініатюри — ілюстрації, якими оздоблювали рукописні книги.