У середині липня 1917 р. в краї розпочинається впровадження карткової системи на основні харчові (хліб, цукор) та промислові товари. Організацією карткового постачання відав місцевий Продовольчий комітет. Хліб видавався у спеціальних розподільчих пунктах, у Катеринославі їх було близько 120. Для малозабезпечених верств населення організовувалися їдальні

Починаючи з серпня 1917 р. на Катеринославщині посилюються економічна криза, ріст безробіття, згортання виробництва та зменшення випуску товарів. Тільки на заводі Шоду-ар з кінця серпня не допускали щоденно до роботи 5—6 тис. робітників. Для попередження анархії на робітничому ринку і його організації були створені біржі праці. Проте соціально-економічна ситуація на Катеринославщині почалазвільнятися з-під опіки та контролю не тільки  центральних, а й    органів влади на місцях, що нею управляли.

Реакцією населення стало посилення страйкового руху. Застрайкували залізничники, і на звернення Головного страйкового комітету Катерининсь-кої залізниці до страйку приєдналися робітники багатьох промислових підприємств та службовці. Широких масштабів та гострих форм набував і аграрний рух, оскільки селян не задовольняло затягування Тимчасовим урядом розподілу поміщицької землі. Населення Катеринославшини, як і інші українські регіони  все більше підтримувало перехід влади до Рад.