Один-із-підручників-виданий-Українського-видавництва-у-Катеринославі-1917р.Один-із-підручників-виданий-Українського-видавництва-у-Катеринославі-1917р.
Один із підручників виданий Українського видавництва у Катеринославі 1917р.Один із підручників виданий Українського видавництва у Катеринославі 1917р.

12 березня 1917 р. серед масових мітингів у Катеринославі о 9 годині ранку розпочалися і мітинги прихильників української державності. Місцева преса свідчить про масовість цих виступів під жовто-блакитними прапорами та гаслом «Автономія України».

Організаційно національний рух передусім проявився у відродженні традиційного осередку — «Просвіт». 18 березня 1917 року у Катеринославі було проведено свято відродження «Просвіти». У подальшому ці організації відіграли значну роль у консолідації національних сил краю. Члени осередків «Просвіт» у містах і селах інформували населення про хід і наслідки Першої світової війни, революційних подій у Росії, знайомили трудящих з рішеннями Українського національного конгресу, універсалами.

Українська губернська рада. У квітні 1917 р. місцеві національно-патріотичні сили формують власний представницький орган — Українську губернську раду. Найбільшою підтримкою вона користувалася серед залізничників, але для розширення своєї соціальної бази працювала в середовищі робітників інших галузей промисловості. Українською радою видавалися газети та листівки, які розповсюджувалися на підприємствах та в робітничих селищах. Було створено «Українське видавництво», яке друкувало та поширювало доступну за цінами художню та навчальну літературу рідною мовою.


Представники ради читали лекції з історії України в робітничому середовищі. А у вересні 1917 р. з ініціатив ради було створено Катеринославський курінь вільного козацтва, що складався повністю із робітників. Аналогічні курені були створені в Нових Кайдаках, Діївці. Це дало можли-вість Українській раді стати реальною силою в політичній боротьбі за владу, яка розгорілася на Катеринославщині восени 1917 р.

Газетні-публікації-про-Губернський-український-з’їзд-у-Катеринославі
Газетні публікації про Губернський український з’їзд у Катеринославі

Губернський український з’їзд. З середини квітня по травень 1917 р. згідно з постановою Всеукраїнського національного конгресу в багатьох губерніях України відбулися Українські національні з’їзди.

Перший Катеринославський губернський українсь-кий з’їзд (губернський з’їзд Української ради, як його ще називали) відбувся 21—22 травня 1917 р. у м. Катеринославі. Велика театральна зала в Комерційному зібранні була пе¬реповнена представниками різних національно-патріо¬тичних організацій Катеринославщини.

З’їзд визнав усі резолюції Всеукраїнського національного конгресу і розглянув соціально-економічні питан¬ня. Після першого Катеринославського губернського українського з’їзду остаточно сформувався постійний склад Української ради в Катеринославі, що представляла собою місцеву складову системи управління Центральної ради. Сформована з’їздом національно-патріотична Українська рада досить регулярно здійснювала свої засідання під головуванням місцевого адвоката Шкамар-ди, а частіше його заступника В.О. Біднова та брала активну участь у політичному і громадському житті краю.

Серйозну протидію українським політичним силам з самого початку здійснювали більшовики. Вони намагалися протидіяти національній революції на Катеринославщині, організовуючи контрзаходи. Так, 23 травня 1917 року вони ініціювали проведення сходки у с. Підгородне з резолюцією протесту як проти Тимчасового уряду, так і проти рішень губернського з’їзду Української ради.