Підзаконний нормативний акт — це документ компетентного органу держави, що прийнятий на основі, у відповідності і на виконання закону.

Ознаки:

1) приймається державою в рамках повноважень її органів;

2) приймається на оснозі та на виконання закону;

3) приймається у відповідності до закону, тобто не може йому протирічити;

4) має спрощений порядок відміни.

У залежності від юридичної сили підзаконні акти поділяють на:

1. Загальні — ті, що приймаються органами загальної компетенції та поширюються на території всієї держави (Постанови ВР, Постанови ВР Республіки Крим, Укази Президента, Постанови, Рішення та Накази Уряду).

2. Відомчі акти — документи, які приймаються центральною виконавчою владою та регламентують відносини в певній сфері життєдіяльності суспільства (акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади).

3. Місцеві акти — документи, які приймаються місцевими органами управління та поширюються на територію адміністративної одиниці (акти державних адміністрацій).

4. Локальні акти — документи, які приймаються адміністрацією підприємств, установ та організацій і регламентують порядок діяльності цих структур (правила внутрішнього розпорядку, статути).