Юні правознавціСлід звернути увагу і на можливість використання членами товариства під час тих чи інших урочистих подій специфічних елементів одягуНаголошуємо на тому, що у даному разі не йдеть­ся власне про форму одягу: на наше глибоке переконання, усі учні загальноосвітніх шкіл повинні користуватися формою встановле­ного зразка.

Шкільна форма дисциплінує дитину, сприяє підви­щенню її організованості та певною мірою нівелює уявлення шко­лярів про суттєві відмінності матеріального статку родин, що за сучасних умов соціального розшарування подекуди негативно по­значається на психологічному стані учнів. Отже, основна форма одягу членів товариства «Правознавець» — шкільна форма одягу. Разом із тим, в урочисті хвилини життя товариства (посвячення у члени товариства, різноманітні урочисті офіційні заходи тощо) юні правознавці користуються мантією та академічними шапочками.

Мантії (з середньогрецької тапііоп — покривало, плащ), а та­кож «академічні шапочки» — квадратний головний убір з плоским верхом та китицями — традиційні атрибути одягу суддів, адво­катів, членів учених товариств та академій. Використання цих еле­ментів одягу додає урочистості подіям, в яких беруть участь члени товариства, сприяє підвищенню почуттів самоповаги і гордості за належність до почесної справи здобуття правової освіти.

Делікатне фінансове питання виготовлення вищезазначених еле­ментів одягу для юних правознавців ми свого часу вирішили за рахунок добровільних внесків батьків. Уже багато років мантії та академічні шапочки переходять від одного до іншого покоління членів товарист­ва «Правознавець», тож наразі ми не маємо особливої потреби додава­ти у цьому плані фінансових турбот батькам учнів.