ОБМЕЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОЗБРОЄНЬ — заходи щодо кількісного і якісного обмеження, а також скорочення стратегічних наступальних і оборонних озброєнь. До стратегічних наступальних озброєнь належать озброєння наземного базування — міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), морського базування — балістичні ракети на підводних човнах (БРПЧ), а також важкі бомбардувальники (ВБ); до стратегічних оборонних озброєнь — системи протиракетної оборони (ПРО).

“ОКСАМИТОВІ РЕВОЛЮЦІЇ” —термін, що вживається для позначення антитоталітарних за змістом революцій 19891991 pp. у деяких країнах Східної та Пів денноСхідної Європи (ЧехоСло ваччині, Болгарії, НДР), що пройшли мирним шляхом і привели до ліквідації комуністичних режимів, утворення нових держав, зміни співвідношення сил на світовій арені, участі цих країн у загальноєвропейських інтеграційних процесах.

ОЛЬСТЕРСЬКА ПРОБЛЕМА — проблема врегулювання політичної кризи в Північній Ірландії (Ольстері), виникнення якої пов’язано з порушенням громадянських прав католицької меншості її населення.

ОНОМАСТИКА (від грец. опо ша — ім’я) — 1) допоміжна історична дисципліна, яка вивчає власні імена, їх виникнення, зміни, історію; 2) сукупність власних імен у даній мові.

ОПОЗИЦІЯ (від лат. oppositio — протиставлення) — 1) опір, протидія комусь, чомусь; 2) угруповання в будьякій організації, партії тощо, яке протиставляє свої погляди, свою політику поглядам, політиці більшості; основні види О. — парламентська і внутрішньопартійна.

ОПОРТУНІЗМ (від лат. opportu nus — зручний, слушний) — пристосовництво, угодовство, безпринципність; одна з політичних течій у робітничому русі.

ОРДА (від тур. ordu — палатка хана) — 1) у тюркських та монгольських народів — військово адміністративна організація; у середні віки — ставка правителя держави (хана); з цього — назва феодальних держав і союзів кочових племен (напр., Золота Орда, Астраханська Орда); 2) безладне, неорганізоване стовпище людей.

ОФШОР (англ. offshore, від off — за межами і shore — берег) — центр спільного підприємництва, який надає пільговий режим тільки для фінансовокредитних операцій із зарубіжними партнерами і в іноземній валюті.

ОХЛОКРАТІЯ (від грец. ochlos — натовп і kratos — влада) — влада суспільнополітичних груп, що апелюють до популістських настроїв юрби в їхніх найбільш примітивних варіантах.

Предыдущая статьяН
Следующая статьяП