Спрямованість тренінгових ігор на виконання одного виду завдання лежить в основі неімітаційних одновекторних ігор. Їх розподіл на умовні та графічні залежить від сутнісного аспекту. Ігри,

які вимагають дотримання чи виконання певних умов, закріплюємо як умовні. До таких, наприклад, відносимо «Три речення» (в якій учні мають дати відповідь на питання чи переказати зміст трьома реченнями), «Чиста дошка» (на дошці пропонується перелік питань, по ходу розповіді вчителя стираються ті, на які гравці можуть дати відповідь, гра завершується, коли дошка стає чистою),

«Бліцопитування» (учні у визначеному порядку швидко один одному ставлять запитання чи відповідають команди на поставлене вчителем запитання) «Відгадати за описом» (гравці називають постать чи подію за наведеним описом), «Історична асоціація» (учасники гри вказують асоціації з певним періодом чи подією), «Визначити зайве» (пропонується перелік об’єктів, які, крім одного,

побудовані за певною логікою, учням необхідно знайти зайве), «Дерево пізнання» (учні по ходу знайомства з новим матеріалом мають скласти декілька питань до нього) тощо. Ігри, виконання яких відповідає чіткому графічному зображенню, називаємо графічними.

До таких відносимо кросворди (класичні (що потребують вписування відповіді), кросдати (побудовані на основі дат), чайнворди (складені по колу), кросворди‑анаграми (із перестановкою букв), кросворди навпаки (до наведених відповідей скласти запитання), букваринти (з розміщеними по сітці буквами)), шаради (необхідно поєднати розрізнені загадані поняття, назви, букви в певне слово, пов’язане з темою), ребуси (зашифровані слова надані у вигляді малюнків у поєднанні з буквами), криптограми (на встановлення відповідності між  буквами та цифрами за заданим алгоритмом), лабіринти (при правильному проходженню якого збираються букви, що під час складання утворюють слово, пов’язане з темою).

Неімітаційні багатовекторні

Сукупність одновекторних ігор породжує інший різновид тренінгових ігор — багатовекторні. До таких належать «КВК», «Вікторина» (полягає у  змаганні учнів (індивідуально чи командно)під час проведення конкурсів); «Брейн‑ринг» (гра складається із протистоянь (до трьох балів), в яких беруть участь по 2 комакоманди‑переможені та команди‑переможці змагаються між собою); «Історичні шахи» (передбачає наявність декількох учасників чи команд, які роблять певну кількість ходів на «шаховій дошці», де зашифровані запитання) тощо.

Для створення послідовного та обґрунтованого планування імітаційних ігор на уроках історії у 7–8‑х класах ми виокремили ключові теми в курсі «Історія України» та «Всесвітня історія».

Запропонована добірка тем враховує синхронність викладання всесвітньої історії та історії України, що унеможливлює збіг уроків з використанням імітаційних ігор протягом року. Також взято до уваги, що у 8 класі на історію України подано 52 години, що призводить до парного викладання предмета в одному із семестрів (нами було прораховано комбінацію тем з подвійним навантаженням у першому семестрі, а також у другому). Можливість одночасного або послідовного проведення рольових ігор на уроках із всесвітньої історії та історії України виключена. Зазначимо, що кожен педагог може варіювати планування рольових ігор протягом навчального року, однак перелік тем, що визначатимуть ядро курсу, має спиратися на Державний стандарт базової і повної середньої освіти, рекомендації Міністерства науки і освіти України, чинну програму.

Запропоновані багатовекторні тренінгові ігри передбачають їх використання на уроках узагальнення відповідної теми. До уваги брався поурочний взаємозв’язок між імітаційними та багатовекторними іграми: їхній збіг виключено на уроках як паралельного, так і синхронного викладання історії.

Інший вид тренінгових ігор — одновекторні — передбачає їх варіативність. Тому у запропонованій розробці вони є переважно презентаційними, застосовуючи свої можливості у формуванні історичних компетентностей.