Дж. Рассел
Дж. Рассел

Порівняно з попереднім часом збільшилась чисельність населення Європи. За підрахунками історика-демографа Дж,Рассела, тут проживало на 1500 р. — 80-100, а у 1600 р. — 100-180 млн чоловік, Збільшення чисельності гвропейців і підвищення народжуваності зафіксовано до початку Тридцятилітньої війни.

Як і попереднім століттям, XVI-XVІI вікам були притаманні міграційні процеси — десятки тисяч людей змінювали своє місце проживання. Викликані вони різними причинами — господарчими, соціальними, ідеологічними, політичними, релігійними

Широкі міграційні процеси породили Реформація і Контрреформація. На хвилі еміграції виникали і засновувалися за ініціативою правителів земель, що приймали біженців, нові міста. Так виникли міста Гетеборг, де оселилися іммігранти з Голландії, Альтона у передмісті Гамбурга, Фрайштадт у Вюртемберзі для протестантів Штірії.

Не обійшли міграційні процеси і Східної Європи: розпочався рух населення на Захід в зв’язку із монголо-татарськими завоюваннями, а у XV-XVII ст., опісля створення Речі Посполитої і об’єднання Московської держави — на Південь за пороги Дніпра, на Дон, Донець, де виникли перші козачі поселення.
XVI-XVII століття були сповнені воєн. Так, Селянська війна у Німеччині коштувала життя 100 тис. чоловік. Оскільки гинули переважно чоловіки, то від 10 до 15% дівчат залишалися поза шлюбом, Однак були такі міста, де переважали чоловіки. Наприклад, у Римі на 100 чоловік було лише 8 жінок.

Сучасна наука має дані про народжуваність, смертність, тип сім’ї того часу. Тривалість життя становила трохи більше 30 років. У XVI ст. зростав вік тих, хто вступав у шлюб. На противагу ранньому шлюбу — 12-14 років у Середньовіччі, в XVI ст. — склало  вже 22 роки.

Отже, XVI-XVIII століттях. — це час дуже великих змін в економічному, політичному, релігійному і соціальному житті Європи і Америки. У цей період людство переходить до індустріального суспільства від аграрного .

1.1.    Який період всесвітньої історії вивчається у 8 класі? Які його хронологічні межі?

1.2.    Характеризуючи винаходи та технічні відкриття XVI-XVII століттях., визначте, до яких наслідків вони призвели.

1.3.    Поясніть поняття феодалізм, монархія, аграрне та індустріальне суспільства.