Планісфера Кантіно (1502), найдавніша зі збережених португальських навігаційних карт,
Планісфера Кантіно (1502), найдавніша зі збережених португальських навігаційних карт,

XVI-XVII ст. — період пізнього Середньовіччя або початок раннього Нового часу. Економічне і соціальне життя у цей час характеризується процесами розкпаду феодалізму та зародження та розвитку капіталізму. Гострота соціальних протиріч викликає великі антифеодальні суспільні рухи за активної участі народних мас, які сприяли перемозі перших буржуазних революцій. Оформлюється новий тип феодальної держави — абсолютна монархія. Духовне життя суспільства визначають ранньобуржуазні революції, пізній гуманізм, Реформація і Контрреформація. XVII ст. — переламне у розвитку природничих наук і раціоналізму. XVI-XVII ст. відзначилися ще й Великими географічними відкриттями і колоніальними загарбаннями західноєвропейських конкістадорів на Сході, в Африці і Америці, Це сприяло освоєнню заокеанських територій, піднесенню ролі нових регіонів, країн і остаточному зміщенню центру  культурного та господарчо-політичного життя європейського світу із Середземномор’я на захід та північний захід Європейського континенту.
Просування у простори Атлантики і Тихого океану — найбільш вражаюче явище часу. Та це було б зовсім не можливим без глибоких перетворюючих процесів у всіх сферах життя, без ствердження нового погляду на будову Всесвіту, шукань гуманістичної думки Ренесансу, вдосконалення кораблебудування, мореплавства, навігації, картографії, розвитку техніки. Дивлячись на ситуацію яка сулалася , XVI-XVII ст. — це був час, коли було повністю реалізовано практичні можливості великих удосконалень класичного Середньовіччя — компаса, косого вітрила, пороху, книгодрукування — і зроблено важливі кроки у вдосконаленні різних механізмів.

XVI-XVII ст. — і це також час відкриттів і народження теорій Коперника, Кеплера, Галлілея, Декарта та інших вчених, які заклали основи сучасного наукового знання — астрономії, математики, фізики, хімії. Проте на практиці ці відкриття були реалізовані пізніше, у XVIII ст.