Національна політика України визначена Конституцією України, Декларацією прав національностей України та Законом України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р.

Національні меншини — групи громадян України, які не є українцями за національністю, але виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Декларація прав національностей України Закон України  

1 листопада 1991 р. Преамбула, 7 статей. Рівноправність усіх народів і націй України. Право користуватися, навчатися рідною мовою. Збереження і розвиток національної культури

«Про національні меншини в Україні»

25 червня 1992 р. Преамбула, 19 статей. Гарантовані рівні політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи. Забов’язує додержуватися Конституції і Законів України.

Державна мова — визнана Конституцією або законом офіційна мова держави, обов’язкова для використання в законодавстві, діловодстві, судочинстві, навчанні тощо.

Cm. 10 Конституції України, Закон «Про мови в Українській РСР» від 28.10.1989 (зміни 2003) проголошують, що державною мовою є українська.

Закон «Про мови в Українській РСР» називає українську і російську як мови міжнаціонального спілкування.

В обов’язковому порядку державну мову мають знати:

— Президент України;

— професійні судді;

— судді Конституційного Суду України.

Вимагається знання державної мови в обсязі, необхідному для спілкування, особам, які вступають до громадянства України.