Завдання виконують у формі групової роботи учнів.

Завдання 1

Визначте державний лад — монархія чи республіка?

Країни: Франція, Велика Британія, Нідерланди, Бельґія, Німеччина, Австрія, Фінляндія, Данія, Італія, Іспанія.

Завдання 2

Європа як один із центрів світового господарства. Розкрийте деякі особливості.

1 група. Формування ЄС, етапи і мета.

2 група. За якими показниками сильні позиції Європи у світовому господарстві?

3 група. У чому особливості сучасних інтеграційних процесів у Єв­ропі?

4 група. Проблеми формування єдиного економічного простору.

Завдання 3

Кожній групі учнів запропонувати декілька контурів країн, за до­помогою яких необхідно назвати країну і столиці. (Наприклад, Велика Британія — Лондон, Німеччина — Берлін і т. д.)

Завдання 4

Дайте характеристику сільського господарства за регіонами.

План характеристики:

1. Земельні ресурси

2. Агрокліматичні ресурси

3. Спеціалізація сільського господарства

4. Експортна продукція.

Завдання виконуються в групах: 1 — Північна Європа, 2 — Середня Європа, 3 — Південна Європа, 4 — Східна Європа.

Завдання 5

Назвіть грошові одиниці країн. (Наприклад: Фінляндія — марка, Іта­лія — ліра, Угорщина — форінт і т. д.)

Завдання 6

Визначіть знаки державної символіки. Кожній групі запропонувати по 3–4 прапорці, виготовлені з паперу. Визначити, якій країні належить прапорці.

Завдання 7. Бліцтурнір (по 6–7 питань кожній групі)

Група 1

1. Країни, де розташований Рур.

2. Теократична монархія.

3. Марка угорських автобусів.

4. Найбільший порт.

5. Річка, на якій розташований Лондон.

6. Країна — найбільший виробник зброї для полювання.

Група 2

1. Країна всесвітньо відомої фабрики Кох-і-Нор.

2. Країна, яка виробляє сир «Рокфор».

3. Країна-рекордсмен світу туризму.

4. «Молочна ферма» Європи.

5. Де знаходиться «автострада Сонця»?

6. Звідки прийшов до нас одеколон?

7. Італійске місто — батьківщина автомобіля «Форд».

Група 3

1. Перша країна з вирощування хмелю.

2. В якій країні найбільше розвинене квітникарство?

3. Ігровий дім — визначна пам’ятка держави.

4. Місто, яке має герб із зображенням кораблика з написом: «Його качає, а він не тоне».

5. Головний район гірського туризму.

6. Найбільша «хімізована» країна.

7. Країна — виробник автомобіля «Вольво».

Група 4

1. Столиця Портуґалії.

2. Світовий центр католицької церкви.

3. Звідки ведуть свій родовід джинси?

4. Батьківщина вальсу

5. Країна — виробник автомобіля «Мерседес».

Однорівневі завдання:

1. Які загальні риси і відмінності в розвитку та розміщенні промисло­вості країн Центральної і Східної Європи?

2. Назвіть галузі міжнародної спеціалізації однієї із постсоціалістичних країн Європи. Поясніть, які причини сприяли їх розвитку?

3. На прикладі однієї із країн зарубіжної Європи покажіть, який вплив має на географію її промисловості:

а) європейська економічна інтеграція;

б) природні ресурси;

в) трудові ресурси;

г) економіко-географічне положення території.

4. Назвіть ті риси економіко-географічного положення країн Східної Європи, які сприяють розвитку європейської економічної інтеграції.

5. Яка роль природних умов і ресурсів у розвитку господарства? Чи є ця роль визначальною? Доведіть обґрунтування своєї відповіді.

6. Які промислові райони в зарубіжних країнах Східної Європи і чому нагадують Донбас?

Велика Британія

1. В який період і чому економіко-географічне положення Британських островів стало дуже вигідним?

2. Як ви думаєте, чи зберігається вигідність економіко-географічного положення Великої Британії в наші дні?

3. Які особливості історичного розвитку Великої Британії вплинули на формування класового складу населення і структуру його зайнятості?

4. Які риси населення і господарства Великої Британії відображають високий рівень економічного розвитку країни?

5. Як проявляється в населенні і господарстві Великої Британії старо­промисловий характер і економічне минуле країни? Які труднощі виникли в економіці Великої Британії у зв’язку з розпадом колоні­альної системи?

6. Назвіть головні імпортні джерела енергії і райони звідки вони посту­пають? Які фактори сприяють швидкому розвитку атомної енергетики в країні?

7. Які риси промисловості (і сільського господарства) Великої Британії відображають високий рівень економічного розвитку, а також соці­ально-економічний лад?

8. Прослідкуйте вплив науково-технічної революції на структуру і роз­міщення промисловості Великої Британії:

а) покажіть зв’язок між структурою і розміщенням промисловості і вітчизняними паливно-сировинними ресурсами?

б) що в структурі і розміщенні англійської промисловості вказує на її велику залежність від імпортного палива і сировини?

9. Поясніть роль природних ресурсів у розвитку промисловості:

а) чи визначають вони рівень промислового виробництва?

б) як склад природних ресурсів країни впливає на структуру і роз­міщення її промисловості?

в) з якими труднощами зустрічається Велика Британія у зв’язку з не­стачею вітчизняних паливних і сировинних ресурсів?

10. Що в сільському господарстві Великої Британії вказує на:

а) високий рівень економічного розвитку;

б) колоніальне минуле країни;

в) попит міст;

г) природні умови;

д) конкуренцію імпортних продуктів харчування.

Поясніть роль морського транспорту в економіці країни.

11. Чому найбільшими центрами нафтопереробної промисловості Західної Європи стало західне побережжя Великої Британії?

12. Які важливі зміни відбулися в структурі експорту і чому?

13. Які важливі зміни відбулися в структурі імпорту і чому?

14. Поясніть чому нафтові компанії ведуть розвідку і добування нафти в Північному морі, хоча собівартість добування її тут у 20–30 разів вище, ніж у країнах Близького і Середнього Сходу?