Контрольні завдання

Контрольна робота № 1. (Час виконання — 15 хв)

1. Поясніть, що таке економіка?

2. Чому шкільний предмет називається «економічна і соціальна геогра­фія»? Що вона вивчає? Доведіть її значення для учнів серед інших предметів.

3. На контурній карті надпишіть назви залізорудних басейнів України. Висловіть свої думки: чи треба продавати залізорудні підприємства іноземним підприємцям?

Контрольна робота № 2. (Час виконання — 15 хв)

1. Скільки потрібно води, щоб виплавити 1 тону сталі?

2. Поясніть, яке значення має машинобудівний комплекс в сільському господарстві України?

3. На контурній карті України позначте назви міст, в яких розвинене сільськогосподарське машинобудування.

Контрольна робота № 3. (Час виконання — 15 хв)

1. Які види транспорту розвинені у вашій області?

2. В які напрями по вашій області проходять залізниці?

3. На контурній карті надпишіть назви залізничних станцій близьких до вашої області.

Контрольна робота № 4. (Час виконання — 20 хв)

Назвіть авторів вашого підручника.

1. Чому економічну географію називають ще і соціальною?

2. Назвіть причини нестабільного економічного розвитку України після 1990 року.

3. Чому різко впав приріст населення в сучасний період?

4. На контурну карту України надпишіть назви міст, в яких розвинена металургійна промисловість.