Конституція (contitutio — устрій, установлення) — Основний Закон держави, що закріплює суспільний і державний устрій, порядок утворення, принципи організації та діяльності державних органів, принципи виборчого права, правовий статус особи; є головним джерелом конституційного права.

Конституція України — це єдиний нормативно-правовий акт, який має особливий юридичний характер, з допомогою якого народ України виражає свою суверенну волю, утверджує основні засади державного, територіального устрою, визначає систему і структуру державної влади, місцевого самоврядування, права людини і громадянина.

Конституційний процес в Україні

Жовтень 1990 р. Конституційна комісія розробила концепцію Конституції України
19 червня 1991 р. Концепція схвалена ВРУ
1991 р. Продовжує діяти Конституція УРСР 1978 р. із радикальними доповненнями і змінами
1 липня 1992 р. Проект Основного Закону винесено на всенародне обговорення
26 жовтня 1993 р Новий проект Основного Закону з урахуванням зауважень і пропозицій
Листопад 1994 р. Створена нова конституційна комісія
8 червня 1995 р. Конституційний договір між Верховною Радою і Президентом України
20 березня 1996 р. Проект Конституції України
4 червня 1996 р. Проект прийнятий у першому читанні
28 червня 1996 р. Конституція України була прийнята Верховною Радою України. Вона складається з преамбули, 15 розділів, 161 статті

Властивості Конституції України:

— наділена вищою юридичною силою;

— має властивості установчого характеру;

— особлива процедура прийняття і внесення змін;

— підвищена стабільність;

— якість програмного документа.

Конституційне право України — це провідна галузь права, яка становить сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють основу соціально-економічної структури суспільства, його політичну систему, правовий статус особи з метою забезпечення умов для здійснення державної влади в країні.

Конституція України — це єдиний нормативно-правовий акт, який має особливий юридичний характер, за допомогою якого народ України виражає свою суверенну волю, утверджує основні засади державного, територіального устрою, визначає систему і структуру державної влади, місцевого самоврядування, права людини і громадянина.

Правонаступництво держави — це перехід певних прав і обов’язків від однієї держави до іншої.