Кануд І Великий
Кануд І Великий

Кануд І Великий (Knud den Store) (бл.995—1035 pp.)

“З початком XI ст. розпочинається новий період дат­ських навал. Датчани тимчасово підкоряють Англію, де навіть з’являється на престолі датчанин Кануд, або Кнуд Великий. Проте цей талановитий государ правив не як чужинець; він знайшов у Англії настільки вже досконалі умови життя, створені Альфредом Великим, що був зму­шений до них лише пристосуватися; він правив на основі законів та звичаїв англійської держави, яка за часів його правління нагороджувалася внутрішнім спокоєм”.

  1. Оцініть діяльність Кануда Великого.
  2. Висловте своє ставлення до нього.

Карл Великий (Carolus Magnus) (742—814 pp.)

Карл Великий
Карл Великий

Письменник Ейнгардт повідомляє про зовнішність та спосіб життя Карла: «Карл мав прекрасне здоров’я; він був досить високим на зріст та мав міцну статуру; облич­чя в нього було веселе та усміхнене із жвавими веселими очима. З розваг понад усе полюбляв їздити верхи та по­лювати. У ставленні до їжі вирізнявся невибагливістю, з усіх страв більш за все полюбляв печеню. За обідом він охоче слухав музику та читання. Пияцтво Карл нена­видів. Науками займався надзвичайно старанно. Однак йому не вдалося добре навчитися писати, хоча він навіть під подушкою тримав таблички і у вільний час намагався виводити літери.

За різноманітну та невщухаючу діяльність та за ство­рення великої християнської романо-германської держа­ви Карл справедливо дістав в історії прізвисько ’’Ве­ликий».

  1. Складіть історичний портрет Карла Великого.
  2. Висловте своє ставлення до життя і діяльності цієї історичної особи.

Карл IV (Karl) (1316—1378 pp.)

Карл IV
Карл IV

“Карл IV, будучи германським государем, усі свої тур­боти продовжував спрямовувати на рідну країну Чехію, так що пізніше його стали звати “батьком Чехії та вітчимом Німеччини”. Він заснував у Празі університет, найдавніший у Середній та Східній Європі, який мав велике значення не тільки для Чехії, але й для сусідніх країн. За його правління Прага прикрасилася чудовими і багатими будовами. Карл сприяв розвиткові торгівлі, землеробства, покращив сільське господарство та шляхи зв’язку, а також судочинство. Чехія за нього стала най- багатшою та культурною державою Середньої Європи”.

1. Схарактеризуйте правління Карла IV:

—  Що він ставив собі за мету?

—  Назвіть досягнення в його політиці?

—  Чим це пояснюється?