Цікавий досвід організації проектної діяльності накопичено вчителемметодистом з Торонто (Канада) В. Курилів. Вона пропонує впроваджувати метод проектів паралельно з іншими методами навчання в різних класах, але з певною періодичністю, надаючи цій роботі системності. У своєму посібнику «Методика викладання історії» дослідниця наводить принаймні три види проектів.

«Папка з газетними статтями»

Метою такого проекту є допомога учням знайти цікаву тему, призвичаїти їх до селективного використання преси, привчити до обов’язкового ознайомлення з різними поглядами на проблему та різними джерелами, виробити критичне ставлення до преси.

Сутність проекту. Учні обирають тему (перелік може бути запропонованим) в межах курсу, що вивчається. Вибирають 10 статей з теми, причому не більше п’яти з однієї газети. Оформлюють папку:

а)  на титульній сторінці вказують тему, прізвище учня, вчителя, вміщують ілюстрацію;

б)  пишуть вступ, де визначають мету діяльності;

в)  статті з аналізом розміщують на аркушах (подається назва газети,

дата, автор публікації, мета, з якою вона написана, характер статті (інформативна чи контраверсійна), джерела інформації автора,

ступінь переконливості та збалансованості статті й власні судження щодо публікації;

г)  загальні висновки за проектом. Оцінювання. Максимальний бал — 100, з них 20 балів — титул, вступ, висновки; 20 балів — опис змісту;

40 балів — аналіз статей; 20 балів — стиль, грамотність та загальний вигляд роботи.

«інтерв’ю з очевидцем»

Мета— ознайомити учнів з людиною, яка пережила історичну

подію, довести, що історія жива і розгортається навколо нас, дати нагоду самостійно підготувати 10 запитань для інтерв’ю; ознайомити учнів з реальними подіями, дати можливість спілкуватися з представниками старшого покоління, навчитися підсумовувати зібрані факти; практикувати історичний підхід у пошуку інформації.

Завдання: написати статтю до газети на базі інтерв’ю з учасником історичної події в Україні (20х – 30х – 40х – 50х – 60х роках). Виберіть один період.

Хід виконання: вибрати одну особу для інтерв’ю. Підготувати 10 запитань. Провести інтерв’ю. Проаналізувати зібрану інформацію. Придумати заголовок. Написати статтю.

Структура статті:

а)  вступ — представлення учасника та події;

б)  основна частина — подання конкретної інформації;

в)  підсумки.

Можливі теми: «Українізація», «Неп», «Великий голод», «Репатріації», «Життя в концтаборах» тощо. Оцінювання. Максимальний бал 100, з них 10 — підготовка (заголовок, питання, якість збору інформації,

25 — фактичний матеріал, 25 — виклад матеріалу, 25 — стиль, оригінальність, грамотність, 15 — ілюстрації та ініціативність.

«Опис історичного роману»

Мета— зацікавити учнів історією, навчитися оцінювати вплив історичних осіб та груп на життя людей, добувати відомості про історичні

події з літератури, описувати історичні події, ідеї та постаті.

Сутність.Учні вибирають художній твір про історичні події, що

вивчаються, і роблять його опис за визначеною структурою.

Структура опису:

а)  вступ: назва, рік і місце видання, обсяг, відомості про автора;

б)  зміст: історичний період, сюжет, головні дійові особи;

в)  основна частина: відображення у романі політичного, економічного,

релігійного, військового життя та побуту з конкретними прикладами;

г)  критика: характеристика стилю, змісту, логіки викладу;

д)  висновки: загальне враження про книгу.

Оцінювання. Максимальний бал — 100, з них 10 — оформлення, 15 — вступ, 30 — історичний зміст, 15 — критика і висновки, 20 — загальна композиція опису, стиль і грамотність, 10 — логіка викладу.