Тема

Дата

Примітка

І семестр

Тема 1 Вступ.  Утворення та розвиток Київської Русі.

 1. 1.        
Що таке Середньовіччя?

 

 

 1. 2.        
Союзи племен напередодні утворення  Руської держави (VI-VIII ст.)

 

 

 1. 3.        
Утворення Київської Русі. Політика перших князів

 

 

 1. 4.        
Русь за князювання Ольги та Святослава

 

 

 1. 5.        
Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі ІХ-Х ст.

 

 

 1. 6.        
Узагальнення з теми «Вступ.  Утворення та розвиток Київської Русі.»

 

 

Тема 2  Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст.
 1. 7.        
Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого

 

 

 1. 8.        
Розквіт Русі

 

 

 1. 9.        
Політичний та соціально – економічний розвиток Русі

 

 

 1. 10.     
Культура Русі

 

 

 1. 11.     
Узагальнення з теми «Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст..»

 

 

Тема 3 Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.
 1. 12.     
Послаблення центральної влади у державі

 

 

 1. 13.     
Зміцнення єдиновладдя в Русі. Утворення удільних князівств.

 

 

 1. 14.     
Політичний і соціально – економічний розвиток Київського, Переяславського, Чернігівського і Новгород – Сіверського князівств у середині ХІІ – першій половині ХІІІ ст.

 

 

 1. 15.     
Політичний і соціально – економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

 

 

 1. 16.     
Узагальнення з теми «Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

 

 

ІІ семестр

Тема 4 Галицько – Волинська держава

 1. 17.     
Утворення Галицько – Волинської держави

 

 

 1. 18.     
Боротьба з монгольською навалою

 

 

 1. 19.     
Утворення Руського королівства

 

 

 1. 20.     
Наступники Данила Романовича. Розпад королівства та його загибель

 

 

 1. 21.     
Культура Галицько – Волинської держави

 

 

 1. 22.     
Повторення «Галицько – Волинська держава»

 

 

 1. 23.     
Узагальнення з теми «Галицько – Волинська держава»

 

 

Тема 5  Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV –ХVст.)
 1. 24.     
Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського

 

 

 1. 25.     
Українські землі у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії

 

 

 1. 26.     
Утворення Кримського ханату та його відносини з Україною

 

 

 1. 27.     
Соціальний устрій в Україні у другій половині ХІV—ХV ст.

 

 

 1. 28.     
Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст.

 

 

 1. 29.     
Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання.

 

 

 1. 30.     
Швайпольт Фіоль.  Архітектура й містобудування.

 

 

 1. 31.     
Повторення «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV –ХVст.)»

 

 

 1. 32.     
Узагальнення з теми «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав»

 

 

 1. 33.     
Повторення теми «Утворення та розвиток Київської Русі»

 

 

 1. 34.     
Повторення теми «Київська Русь наприкінці Х у першій половині  ХІІІ століття

 

 

 1. 35.     
Повторення теми «Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»