У цьому розділі подаються історичні анекдоти, головними персонажами яких є історичні особи, що найчастіше зустрічаються під час вивчення історії в школі. Добираючи відповідні історичні анекдоти, ми не намагалися скласти повний перелік анекдотів, в яких згадується та чи інша історична особа. Основним критерієм відбору послужила можливість їх використання в навчальному процесі.

Але це зовсім не означає, що всі наведені нижче історичні анекдоти необхідно пропонувати учням для самостійного аналізу. Вчитель, виходячи з пізнавальних можливостей учнів, повинен вибрати ті з них, які, на його думку, можуть бути опрацьовані учнями самостійно або ж під його керівництвом. Анекдоти, які ми радимо дати учням для самостійного опрацювання, супроводжуються запитаннями. Безумовно, що ці запитання мають орієнтовний характер й зазвичай не складають якогось вичерпного переліку.

Частина з наведених анекдотів складає літературну та культурну традицію, без знання якої неможливо уявити собі освічену людину. Такі анекдоти можуть бути використані вчителем як додаткова інформація, яку він зможе використати в процесі своєї розповіді чи характеристики історичного діяча або ж певної історичної епохи.

Добірці анекдотів передує загальна коротка інформація про історичну особу. Ця інформація має в окремих випадках допомогти інтерпретувати сюжет того чи іншого історичного анекдоту.