Інститут громадянства — система закріплених принципів і норм, що регулюють відносини і зв’язки між державою та її громадянином, визначають ознаки належності до громадянства України, засади його набуття, припинення, зміни, громадянство дітей у цих випадках.

Cm. З Конституції України встановлює, що в Україні існує єдине  громадянство — громадянство України.

Відповідно до Закону України «Про громадянство» від 18.01.2001 p., громадянами України є:

усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності проживали на території України; особи, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство» (13.11.91 р.) постійно проживали на території України; особи, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадки, якщо вони на 13 листопада 1991 р. проживали за межами України, не перебувають у громадянстві інших держав і до 31 грудня 1999 р. подали у встановленому цим Законом порядку заяву про визначення своєї належності до громадянства України; особи, які прийняли громадянство України відповідно до цього Закону.

Документи, що підтверджують громадянство України:

— паспорт громадянина України;

— свідоцтво про належність до громадянства України;

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України;

— проїзний документ дитини;

— дипломатичний паспорт;

— посвідчення особи моряка;

— посвідчення члена екіпажу;

— посвідчення особи про повернення в Україну;

— службовий паспорт.