Методичні поради. Пропоновані навчальні ігрові завдання складені для учнів, які вивчають географію в 6–10 класах. Усі завдання різної складності: від загадок, цікавих вікторин до розв’язування таких завдань, як чайнворд, кросворд і ін. В основному вони сприяють розвитку пізна­вальних інтересів до географії, поширенню географічних знань, мають диференційований (різнорівневий) підхід.

Працювати з ними можна самостійно і групами, особливо під час розв’язування кросвордів і чайнвордів.

Диференційовані дидактичні завдання пропонуються з метою по­будувати навчальний процес у вивченні географії так, щоб зацікавити найбільше учнів виконувати пізнавальні завдання географічного змісту, дати їм можливість активно працювати з дидактичним матеріалом.

Виконувати ігрові завдання бажано без змагань, підрахунку балів або оцінювання. У такому ставленні до методики використання ігрових завдань учні краще будуть знати карту і в цілому навчальний матеріал з географії.

Географічний ігровий матеріал (різні дидактичні ігри) за змістом і за формою має помітну диференційованість. Їх можна використати на уроках під час закріплення, самостійно вивченого тексту підручника або набуття практичних умінь роботи з географічною картою.

Процес ознайомлення з пропонованим ігровим дидактичним мате­ріалом полягає не тільки в тому, щоб озброїти учнів новими знаннями, але і в тому, щоб привчити їх самостійно мислити, крокувати вперед у пізнанні навколишнього світу. Ігрові завдання мають переваги перед іншими навчальними завданнями: вони розвивають гостроту мислення, формують пізнавальний інтерес до різних явищ природи, життєдіяль­ності людини і прищеплюють учням діалектичний погляд на навко­лишній світ.

У цілому організація і методика використання диференційованих ди­дактичних ігрових матеріалів проста: розповідь учителя про зміст завдань, інструктаж — як виконувати їх — і правильне використання на уроках і в позаурочний час: вдома і на заняттях географічних гуртків.

Дидактичні ігрові завдання

Загадки

1. Я для людини друг чудовий, бери мене завжди в похід, і я вкажу безпомилково — де північ, південь, захід, схід. (Компас)

2. Чи на столі, чи на вікні, чи восени, чи навесні людині завжди я служу, мороз чи спеку покажу. (Термометр)

3. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш. І не зважиш на терезах, їм ціни не підбереш. (Географічні знання)

4. Є моря — плисти не можна, є шляхи, а не поїдеш, є земля, та не поореш. (Географічна карта)

5. В нього дуже довга шия, шкіра в плямах, мов у змія. (Жирафа)

6. Дуже схожий на тварину, є на світі птах єдиний. Він живе серед крижин, ну а звуть його… (Пінгвін)

7. Тварина рогата і рогів багато. (Олень)

8. Дуже товсті ноги має, ледве їх переставляє. Сам високий він на зріст, замість носа в нього хвіст. (Слон)

9. Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)

10. Пливла пані в жупані, а на тім жупані латка на латці. (Риба)

11. Його домівка — океан, із спини в нього б’є фонтан. (Кит)

12. Воно завжди за весною чатує, гарячі, довгі дні для всіх дарує, в садку і в полі врожаєм керує. (Літо)

13. Стало біло навкруги — я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. (Зима)

14. Вона ріки пробуждає, грак у дворі її вітає. (Весна)

15. У садах, гаях блукає, жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль — і чекає сестру в гості. (Осінь)

16. Чорна корова весь світ поборола, біла прийшла — всіх підняла. (Ніч і день)

17. Мене б’ють, мнуть, перевертають, ріжуть, а я все мовчу, всім добром плачу. (Земля)

18. Гуляє в полі — та не кінь, літає, та не птах. (Вітер)

19. Що дужче за сонце, слабкіше за вітер? (Хмари)

20. Всі його чекають, а прийде — тікають. (Дощ)

21. На дворі горою, а в хаті водою. (Сніг)

22. Скрізь узимку я мандрую, вправно вікна розмалюю, пофарбую поле й ліс, твої щоки й навіть ніс. (Мороз)

Географічна вікторина

1. Пригадайте державу, місто і півострів, назви яких починаються буквою «Й».

2. При перестановці букв в назві планета перетворюється у велике місто Франції. Яка це планета і яке місто?

3. Які річки в Казахстані і в Грузії читаються однаково і праворуч і лі­воруч?

4. Який острів було відкрито в кабінеті вченого?

5. В яке озеро впадає десять річок, а витікає лише одна?

6. Яке місто розташоване біля п’яти гір?

7. Яке місто найкисліше?

8. В назви яких столичних міст світу входять назви двох великих річок?

9. Назва якої річки входить у назву держави, поблизу якої вона тече?

10. За своєю територією Україна — найкрупніша країна після Росії. Яка її площа?

11. Назвіть шість гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.

12. Дніпро поділяє відомий обласний центр на дві частини. На лівому березі — різні підприємства, на правому — гідроелектростанція, по­будована ще в 1932 році. Назвіть це місто і ГЕС.

13. Яке місто розташоване в Дніпропетровській області, що називається так, як і корисні копалини, які добувають навколо нього?

14. Назвіть головну технічну культуру України.

15. На Україні є місто, назва якого пов’язана з назвами творів трьох письменників. Пригадайте ці назви і авторів творів.

16. Яке місто на Україні «солодке»?

17. Басейн якої річки на Україні розташований лише в її межах?

па паа

 

Ребуси і кросворд (третій рівень)

1. Притока Амуру. 2. Річка в Польщі. 3. Найбільша паралель. 4. Велика заглибина заповнена водою. 5. Планета. 6. Частина світу. 7. Шкільний предмет. 8. Конусоподібне підвищення на земній поверхні з кратером. 9. Пора року. 10. Країна в Північній Америці. Відповідь: 1. Зея. 2. Вісла. 3. Екватор. 4. Озеро. 5. Земля. 6. Азія. 7. Географія. 8. Вулкан. 9. Весна. 10. Канада.

фы

Кросворд

По горизонталі: 5. Межа між країнами. 6. Місто на Кавказі. 7. Місто на півночі Чілі. 8. Небесне тіло. 11. Місто на півдні Росії. 13. Місто на Уралі (Росія). 15. Одна з форм рельєфу. 18. Притока Єнісею. 19. Місто і порт у Китаї на річці Янцзи. 20. Частина річки. 21. Територія з офіцій­ними кордонами. 22. Озеро на сході пустині Такла-Макан.

По вертикалі: 1. Ви­датний російський гео­граф — мандрівник. 2. Річка в Сибіру, яка впадає в Північний Льо­довитий океан. 3. Водо­спад у Фінляндії. 4. Сто­лиця Великої Британії. 9. Столиця Калми­кії. 10. Частина світу. 12. Планета Сонячної системи. 14. Столиця Туреччини. 15. Твари­на, яка живе в степах Казахстану. 16. Країна в Африці. 17. Острів на півночі Росії.

ва

 

Відповіді

Географічна вікторина. 1. Йемен — держава на Аравійському пів­острові; Йошкар — Ола — столиця Марійської АР (Росія); Йорк — пів­острів в Австралії. 2. Уран — Руан. 3. Ілі — в Казахстані, Асса — в Грузії. 4. Острів Візе в Карському морі. В 1924 році учений-географ Візе вивчав матеріали дрейфу шхуни, затертої кригою. Одно з відхилень дрейфу про­фесор Візе пояснив наявністю якогось невідомого острова, що потім було підтверджено. 5. Байкал. 6. Пятигірськ. 7. Кисловодськ. 8. Лондон — Дон. 9. Інд — Індія. 10. 603,7 тис. кв. км. 11. Дніпровська, Каховська, Дні­продзержинська, Кременчукська, Канівська, Київська. 12. Запоріжжя. Дніпрогес. 13. Нікопольський марганцеворудний район. 14. Марганець. 15. Цукровий буряк. 16. Ізюм. 17. Басейн Південного Бугу.