Гарантії законності — це система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється, і в разі порушення, відновлюється законність.

Гарантії законності поділяють на дві групи:

1. Загальні гарантії — це економічні, політичні, ідеологічні, соціальні, моральні й інші засоби та умови, за яких функціонує правова система і підтримується відповідний правопорядок.

кономічні (матеріальні) гарантії: матеріальні умови життя суспільства, серцевину яких складають соціально-економічний устрій суспільства, форми власності, їхнє різноманіття, господарська самостійність суб’єктів.

Соціальні гарантії включають увесь комплекс громадських заходів для боротьби з правопорушеннями: профілактична діяльність іа попередження правопорушень, контрольна функція громадськості, врахування суспільної думки тощо.

Політичні гарантії — це демократизм державного і суспільного ладу, із властивим демократичному суспільству політичним плюралізмом, реальним поділом влади, наявністю правової держави.

Ідеологічні гарантії — це панування ідеології, в центрі якої загально людські цінності, на її базі розвиваються духовне життя суспільства, ідейне виховання громадян, глибока повага до права як соціальної цінності.

2. Спеціально-юридичні гарантії — це сукупність усіх умов і засобів, що закріплені у чинному законодавстві і спрямовані на забезпечення законності. Серед них необхідно виділити:

— високий рівень розвитку правової системи;

— діяльність державних органів, що характеризуються підготовкою, виданням і застосуванням нормативно-правових актів;

— ефективність чинного законодавства;

— діяльність правоохоронних органів;

— своєчасне виявлення, попередження правопорушень;

— заходи щодо захисту та відновлення порушених прав;

— юридична відповідальність;

— здійснення правосуддя.