Фрідріх Великий
Фрідріх Великий

Найбільшої могутності та зовнішньополітичних успіхів досягла Пруссія при Фрідріху II (1712-1786 pp., правив у 1740-1786 pp.) — талановитому організаторові та полководцеві. Він отримав чудову освіту, читав французькі книги — краще знав французьку мову, ніж німецьку, яку ще вважав, — переписувався з Вольтером і намагався провадити реформи у дусі «освіченого абсолютизму»,  за що отримав прізвисько «король-філософ». Король сприяв розпитку промисловості та мануфактур, оскільки розумів, що чим багатшими будуть його піддані, тим більші податки вони зможуть платити; опікувався будівництвом шляхів, каналів; держава допомагала осушувати болота, залучала на нові землі колоністів, піклувалася про введення нових сільськогосподарських культур, особливо картоплі. Були проведені судові реформи — відмінено тортури, введено кодекс права, за яким всі піддані визнавалися рівними перед законом; проголошено свободу віри та друку, введено початкову освіту, яка була обов’язковою; покращено становище дер-жавних селян, які отримали право на володіння землею та передачу її у спадок, заборонено зганяти селян із землі та впорядковано барщину. Король правив самодержавно, без міністрів. Головною своєю метою він вважав посилення влади дворян та їхнє збагачення.

Фрідріх ІІ з сестрою
Фрідріх ІІ з сестрою

Та найулюбленішим дітищем Фрідріха II, як і його батька, була армія, що за чисельністю посіла 4 місце в Європі, нараховуючи 200 тис. чоловік, і вважалася найкращою на континенті. На її утримання йшло 2/3 державних видатків. У зовнішній політиці король вважав основним ворогом Австрію і разом з Англією розпочав проти неї війну. Однак на боці Австрії виступили Франція, Росія, Саксонія, Швеція, Іспанія. У ході Семилітньої війни (1756 1763) Фрідріх виявив себе видатним полководцем, отримавши перемогу над австрійськими та французькими військами. Та у 1759 р. він був вщент розбитий росіянами при Кунерс- дорфі, російська армія зайняла Берлін, однак ситуацію врятували смерть російської імператриці Єлизавети Петрівни і прихід до влади Петра III, який був фанатичним прихильником Фрідріха і всього прусського. За мирним договором Пруссія зберегла захоплену в Австрії найбагатшу провінцію Сілезію. Після першого поділу Польщі до Пруссії приєднано Західну Пруссію, і Фрідріх оволодів майже всім південним узбережжям Балтійського моря. На момент смерті Фрідріха Великого чисельність прусських підданих зросла до 6 мільйонів, а Пруссія стала великою європейською державою.

Пам'ятник Фрідріху ІІ в Берліні
Пам’ятник Фрідріху ІІ в Берліні