Фрідріх II ШтауфенФрідріх II Штауфен (Friedrich II Staufen) (1194— 1250 pp.)

“Особистість Фрідріха II та його бурхлива діяльність справляли глибоке враження як на сучасників, так і на наступні покоління. Один з сучасників Фрідріха говорив, що “якби він був гарним католиком та любив Бога і церкву, то не мав би собі подібного”. Велику пошану викликало ім’я Фрідріха у арабів. Але найбільше спо­гадів про нього збереглося у оповідях та переказах Західної Європи. У народі часто не вірили, що Фрідріх помер: казали, що він спить в якійсь горі; у другій пол. XIII ст. навіть з’явилося декілька псевдо-Фрідріхів.

Серед простого люду існувало переконання, що Фрідріх повернеться, знову з’явиться в Німеччині, і тоді настане час сильної та могутньої імперії”.

 

  1. Дайте оцінку особистості Фрідріха II, його ролі у історії.
  2. Висловте своє ставлення до життя й діяльності Фрідріха II.

ХлодвігХлодвіг I (Chlodwig І) (бп.466—511 pp.)

“Франкський вождь Хлодвіг, сучасник Теодориха, за­хопив майже всю Галлію. Він прийняв зі своїм народом християнство від католицького єпископа; але й він сам, і його франки залишалися дикими та суворими людьми. Хлодвіг умів надихати свій народ, але був хитрим та жорстоким. У франків були ще інші королі, крім нього; він їх усунув, підсилаючи таємних убивць чи підбурюю­чи народ до повстання: одного було вбито за боягузтво, іншого, старого, він запропонував вбити його синові, а потім розправився з сином, нібито помстившись за бать­ка. Наприкінці Хлодвіг голосно жалівся, що він самотній і не має рідних; але то були лише хитрощі, аби дізнати­ся, чи ховаються ще десь його родичі, а потім вбити їх”.

 

  1. Що вам відомо про життя та діяльність Хлодвіга з інших джерел?
  2. Чи погоджуєтесь ви з висновком, що Хлодвіг був справжнім представником свого часу. Відповідь обгрун­туйте.