Форми здійснення функцій держави — це зовнішній вираз діяльності держави, що характеризує реальні можливості здійснення нею своїх функцій.

Розрізняють такі форми здійснення функцій держави:

1. Правові форми — це такі види здійснення функцій держави, які тягнуть за собою правові наслідки.

До правових форм належать:

1) правотворча, тобто діяльність державних органів із підготовки та прийняття нормативно-правових актів та інших джерел права;

2) правореалізуюча, тобто діяльність спеціальних державних органів із виконання нормативних приписів, які приймаються в результаті діяльності правотворчих органів;

3) правоохоронна, тобто діяльність спеціально створених державою органів із метою забезпечення охорони норм права від правопорушень.

2. Організаційні форми здійснення функцій держави — це специфічні види фактичної діяльності, які не тягнуть за собою правових наслідків (бухгалтерський облік, статистика, підготовка та перепідготовка кадрів, навчання тощо).

При реалізації та здійсненні своїх численних функцій держава поряд із певними формами використовує різноманітні методи.

Найбільш поширеними методами здійснення функцій держави є наступні:

переконання — реалізується шляхом правового виховання населення, проведення профілактичних заходів різного характеру;

заохочення — реалізується шляхом надання різних пільг і нагород колективам та особам, які не допускають правопорушень і беруть активну участь у боротьбі з правопорушниками;

примус — реалізується шляхом застосування до суб’єктів, які скоїли правопорушення, законних заходів покарання, перевиховання та власне стимулювання людей до виконання норм права.