Декларація (deklaro — заявляю, сповіщаю) — офіційне проголошення державою, політичною партією, міжнародними організаціями головних принципів діяльності, програмних позицій.

Суверенітет (souverainite — верховна влада) — верховенство, повнота і неподільність влади держави в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.

Національний суверенітет — повновладдя нації у вирішенні всіх питань свого національного життя аж до реальної можливості створення самостійної держави.

Народний суверенітет — повновладдя народу, здійснення ним своєї неподільної влади самостійно і незалежно від інших соціальних сил.

Державний суверенітет — повновладдя і незалежність держави, що полягають у її праві самостійно вирішувати свої внутрішні та зовнішні питання без втручання інших держав.

Декларація про державний суверенітет України містить такі ком поненти державного суверенітету:

— верховенство Конституції і законів республіки на її території;

— громадянство України;

— недоторканність території України;

— економічна самостійність України;

— самостійність України в організації охорони природи та використання її природних ресурсів;

— самостійність у вирішенні питань культурного і духовного

— розвитку української нації;

— право України на власні Збройні Сили, внутрішні війська, органи державної безпеки.

Декларація мала статус конституційного акту, була прийнята 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР, складалася з 10 розділів, відкривала шлях до незалежності, була покладена в основу Конституції 1996 р.

Структура Декларації про державний суверенітет України:
І. Самовизначення української нації.
II. Народовладдя.
III. Державна влада.
IV. Громадянство Української РСР.
V. Територіальне верховенство.
VI. Економічна самостійність.
VII. Екологічна безпека.
VIII, . Культурний розвиток.
IX. Зовнішня і внутрішня безпека.
X. Міжнародні відносини.

З серпня 1990 р. був прийнятий Закон «Про економічну самостійність України», який визначив зміст економічної самостійності як необхідної умови державного суверенітету.