Чингісхан (Темуджин) (бл.1155—1227 pp.)
Чингісхан (Темуджин) (бл.1155—1227 pp.)

Чингісхан (Темуджин) (бл.1155—1227 pp.)

“Жорстокий і владний, він не визнавав ні відданості друзів, ні великодушності у боротьбі з ворогами. Можли­во, Чингісхан не був умілим полководцем, але мав чима­ло талановитих воєначальників. Чингісхан виявив себе чудовим організатором. Він створив велике дис­ципліноване військо, яке спрямовував у далекі завойов­ницькі походи”.

  1. Використовуючи додаткову літературу, складіть історичний портрет Чингісхана.
  2. Дайте оцінку його ролі в історії.
  3. Висловте своє ставлення до життя й діяльності Чингісхана.

Про кого йдеться?

“…Князь був високого зросту, міцної статури, з вели­кими очима, довгим носом і невеликою борідкою. Влучне прізвисько він здобув через те, що свої загребущі руки простягав до далеких земель, намагаючись підкорити їх собі”.

Юстініан І (483—565 pp.)
Юстініан І (483—565 pp.)

Юстініан І (483—565 pp.)

“Він мав великий розум, енергію та організаторський талант, уміло підбирав і спрямовував своїх помічників. Юстініан на вигляд був доступний і ввічливий у пово­дженні з людьми, але під цією маскою приховувалися нещадність, нещирість і підступність. За словами історика того часу Прокопія Кесарійського, він міг, не виявляючи гніву, “тихим рівним голосом віддати наказ убити десятки тисячі  не винних людей”. Над­звичайно заздрісний і недовірливий, Юстініан боявся за­махів на своє життя, а тому легко вірив доносам і був швидким на розправу”.

  1. Схарактеризуйте якості Юстініана (інтелектуальні, моральні, вольові).
  2. Визначте ступінь їх відповідності завданням, які вирішував історичний діяч.
  3. Яку оцінку діяльності Юстініана дає візантійський історик Прокопій Кесарійський?