Кальвінізм— один з напрямів протестантизму, заснований Жаном Кальві­ном, творцем вчення про «божественне призначення».

Канцлер —начальник королівської канцелярії.

Капітал— основні багатства (земля, дома, знаряддя праці, гроші), що приносять прибуток.

Капіталіст(буржуа, підприємець) — власник капіталу, який організовує ви­робництво або торгівлю з метою отримати прибуток, використовуючи працю найманих робітників. Розпоряджаючись прибутком, капіталіст частину її виділяє на зарплату робітникам, а решта стає його доходом.

Капіталістичні відносини— суспільно­господарські зв’язки між людьми, які передбачають конкуренцію на ринку між приватними власниками капіталів (основних багатств), відносини між капіталістами та найманими робітниками.

Каравела —морське однопалубне трищоглове судно, що з’явилося у XII ст. Каравела мала косі вітрила, які дозволяли їй йти проти вітру під «гострим»

кутом «зиґзаґом» (правим і лівим галсами). Ці судна були маневрені, легкі

й швидкохідні. За попутного вітру каравела робила до 12 вузлів (22 км) на го­

дину. Каравели втратили своє значення наприкінці XVII ст.

Касти —замкнені групи індійського суспільства, які, за принципами ін­дуїзму, об’єднуються згідно з походженням і певним заняттям людей, що вхо­дять до них.

Колегія— орган центрального управління в Росії.

Колегія(колеж) — вищий навчальний заклад.

Колоніальна війна —суперечка між великими державами за перерозподіл ко­лоніальних володінь.

Колоніальна імперія —держава, яка володіє колоніями в різних частинах світу.

Колонія —залежна територія, що перебувє під верховним управлінням мет­рополії.

Тубільна колонія — колонія, в якій більшість населення складають

корінні жителі, відмінні від жителів метрополії. Переселен ська колонія — ко­

лонія, в якій більшість населення — переселенці з метрополії або їхні нащадки.

Комедія(іт.) — драматичний твір веселого, життєрадісного характеру.

Компасбув винайдений у Китаї та застосовувався за дві тисячі років до н.е. для орієнтування у пустелях Центральної Азії. У ньому намагнічена стрілкаплавала на пробці в судині з водою. В Європі застосовується з XII ст. Тільки

на початку XIV ст. компас набув сучасного вигляду (стрілка на вістрі голки) і по чав використовуватися у морській справі.

Конгрес— представницька нарада, з’їзд, у США — назва парламенту.

Конкіста —завоювання — назва періоду завоювання Мексики, Централь­ної та Південної Америки іспанцями та португальцями.

Конкістадори— завойовники нових земель для іспанської корони.

Конкуренція —суперництво підприємців за більш вигідні умови виробниц­тва та продажу товарів.

Конституція —Основний Закон держави, що визначає його устрій.

Контракт —договір, угода.

Контрреформація —боротьба католицької церкви з проявами незгоди з її догматами.

Конфуціанство— світогляд, розроблений старокитайським мудрецем Кон­фуцієм, основа політичного устрою китайського суспільства.

Кріпацтво— право феодалів не відпускати залежних селян­землеробів зі

своєї землі.

Курфюрсти —наймогутніші князі­виборці у Німеччині.

Лаг —прилад для визначення швидкості руху судна. Уперше був застосова­

ний Магелланом під час навколосвітнього плавання. До нього відстань визнача­

лася на око.

Ландтаг (рада землі) — станово­представницький орган у німецьких

князівствах.

«Ліві» — прихильники змін у державному ладі.

Лінкор— найкрупніші та озброєні знаряддями великого калібру кораблі, що

призначалися для бою в «лінії баталії».

Лірика —віддзеркалення життя шляхом зображення людських переживань,

частіше за все у віршах.

Лі Цзичен(1606–1645) — керівник селянського повстання у Китаї.

Логарифм (гр.) — показник ступеня, до якого потрібно піднести будь­яке

певне число, щоб отримати дане число.

Лютеранин —вчення про «виправдання вірою», розроблене Мартіном Лю­

тером.