єЄВРОВАЛЮТИ — валюти деяких розвинених країн, які перебувають в обігу за межами країн їх емісії та використовуються там для кредитних і розрахункових операцій. До Є. належать євродолари, евромарки, євростерлінги, євроієни. Є. не мають форми банкнот і перебувають в обігу виключно в безготівковій формі.

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ — форма інтернаціоналізації виробництва; процес зближення й поглиблення взаємодії економічної, політичної, правової, військової та інших сфер життєдіяльності низки країн Європи. Зумовлена зростанням продуктивності праці, посиленням процесів усуспільнення виробництва й використанням найновітніших високих технологій.

ЄРЕСЬ (від грец. hairesis — вибір, вчення) — одна з релігійних течій, яка відповідає опозиційній або ворожій панівній церкві; а також відхилення від офіційного віровчення.


ЄРЕТИК (від грец. hairetikos) — людина, яка відступила (відмовилася, зреклася) від догм пануючої церкви; послідовник єресі.