ВВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) — макроекономіч- ний показник статистики народного господарства, який розрахо-вується як сукупна вартість кінцевої продукції підприємств, га-лузей матеріального виробництва, які знаходяться у межах   країни.

ВАНДАЛИ (лат. Vandali, від назви східногерманського племені, букв. — кочівники) — 1) давньогерманське плем’я, відоме своєю жорстокою війною з Римом у 455 p., яке вщент зруйнувало місто, практично всі пам’ятки мистецтва, архітектури тощо; 2) руйнівники культурних цінностей, варвари.

ВАРВАРСЬКИЙ СВІТ (від лат. barbar — дикий) — узагальнена назва іноземних племен, які поступались грекам і римлянам у своєму розвитку. Переносно — жорстокі, грубі, некультурні люди.

ВАСАЛ (фр. vassal) — 1) у Західній Європі в середні віки — фео-дал, який одержував земельне володіння за службу від більш великого феодала — сеньйора; 2) підлегла, залежна особа або держава.

ВАСАЛІТЕТ (від лат. vassalus — васал) — у середні віки в Захід-ній Європі — система відносин особистої залежності одних фео-далів — васалів (підлеглих) від інших — сеньйорів (господарів). Васал за звичаєм одержував від сеньйора феод (спадкоємне земельне володіння) й за нього був зобов’язаний відбувати певні повинності (перш за все військову службу).

“ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ” — термін, прийнятий для позначення світової кризи в економічної 1929-1933 pp., що виявилася найсильнішою, найтяжчою і найбільш руйнівною в історії індустріального суспільства. За своїм характером і походженням криза була циклічною кризою перевиробництва. Вона охопила практично всі розвинені країни, тривала понад 4 роки; скорочення виробництва становило в середньому 38 %, продукція сільського господарства зменшилася на третину; кількість безробітних перевищила в 1932 р. 26 млн. чол. (у США — 17 млн. чол.). “В. д.” загострила весь комплекс протиріч (соціально-економічних, політичних, між метрополіями й залежними країнами) і стала глибоким вододілом у всесвітній історії XX ст.