ІІДЕОЛОГІЯ (від грец. idea — ідея і logos — вчення) — система політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних і філософських ідей а також поглядів, в яких усвідомлюються й оцінюються ставлення людей до дійсності.

ІЗОЛЯЦІОНІЗМ (від фр. isolation — відокремлення, відособлення) — політична течія й на-прям у зовнішній політиці, спрямовані проти здійснення державою, регіоном активної політики на міжнародній арені, поза власними межами. І. виник у США наприкінці XIX ст. на основі ідеї невтручання в суспільно-політичні процеси поза американським континентом.

ІМПЕРІАЛІЗМ — монополістичний капіталізм. Його головні риси: панування монополій, їх поєднання з вільною конкуренцією-, злиття промислового й банківського капіталу (фінансовий капітал); вплив фінансової олігархії на політику держави-, територіальний і економічний поділ світу; перевага експорту капіталу над вивозом товарів.

ІМПЕРІЯ — найменування монархічної держави, головою якої є імператор. І. — найчастіше  держава, яка складається (нерідко шляхом завою вань) з територій інших країн (напр., Римська держава після встановлення влади імператора Августа наприкінці І ст. до н. е., Візантія, Франкська держава, середньовічна “Священна Римська імперія”, Російська — від часів Петра І (з 1721 р.) до лі-квідації монархії (в 1917 p.).

ІМПЕРІЯ ЗЛА” — один із стереотипів західної пропаганди 80-х років. Вперше термін “І. з.” стосовно до СРСР ужив президент США Р.Рейган у виступі перед Конгресом у 1983 p., коли оголосив “хрестовий похід” проти Радянського Союзу і “світового комунізму”. В арсеналі цієї “психо- політичної” війни були доктрини “радянської військової загрози”, “міжнародної боротьби з тероризмом” тощо.

ІМПІЧМЕНТ (англ. impeachment від лат. impedicare — сковувати, спутати) — особливий порядок (процедура) притягнення до відповідальності й судового розслідування справ про злочини вищих службових осіб (президента, міністрів); позбавлення повноважень осіб, які обрані до органів законодавчої, державної або місцевої влади, у випадках порушення ними законів.