Ситуацію в економіці ускладнював англійський уряд, що користувався правом торгівлі з колоніями і вивозив великий об’єм цінної сировини — тютюн, ліс, залізо,рибу. одночасно уряд Англії обмежував право колоній у експорті та імпорті, промисловості, користуванні землею: колоністи мали право торгувати тільки з Англією. У колоніях заборонялося відкривати мануфактури, а промислові товари завозилися з Англії за завищеними цінами, постійно піднімалися митні збори на ввіз англійських товарів. Уряд Англії діяв винятково в інтересах метрополії, нехтую¬чи економічними правами колоністів. Було запроваджено так званий гербовий збір — збір з кожної торговельної угоди, документа, газети, оголошення. Виступи проти збору змусили англійський уряд скасувати його, однак основними причинами конфлікту між метрополією та колонією ліквідо-вано не було.Бостонське чаювання
У колоніях розпочався бойкот англійських товарів — американці перестали купувати англійське сукно, чай. Коли у 1773 р. до Бостона було завезено велику партію чаю, то американці, що переодягнулися в індіанців, викинули ящики з чаєм у море. Це поклало початок збройному конфлікту між Англією та американськими колоніями.

Питання до теми:
1.1.    Розкажіть про процес створення англійських колоній в Америці.
1.2.    Чому у середині XVIII ст. загострилися взаємовідносини Англії з колоніями?
2.1.    Перша англійська колонія в Америці: а) Пенсильванія; б) Масачусетс; в) Віргінія.
2.2.    Власник землі та засобів виробництва в північних колоніях — … (запишіть термін).
2.3.    Метрополія — це… (закінчітьречення).
2.4.    Початком збройного конфлікту між колоністами та Англією стали події, які дістали назву… (закінчіть речення).
3.1.    Які ви знаєте літературні твори та їхніх авторів, що ви-світлювали взаємовідносини англійських колоністів з місцеви¬ми індіанськими племенами? На чиєму боці симпатії авторів цих творів?
3.2.    Що вам відомо про розвиток фермерства у вашій місцевості?
3.3.    Складіть історичний портрет Б. Франкліна.