Білий дім — резиденція та канцелярія президента США в центрі Вашінгто-на (з 1800 р.); будівля в стилі класицизму, побудована в 1792– 1829 рр. Цей термін вживають, маючи на увазі уряд США, очолюваний президентом.
Двопартійна система — існуюча в деяких країнах система, за якої дві найбільші партії періодично перебувають при владі, наприклад, у США — Демократична й Республіканська партії, у Великій Британії — Лейборист-ська й Консервативна, у Канаді — Ліберальна й Консервативна партії. Одна з партій час від часу стає правлячою, інша — опозиційною. Демократична система не виключає існування інших партій, які, однак, з різних причин не беруть реальної участі в управлінні державою.
Демократична партія США — одна із двох (разом із Республіканською партією) основних політичних партій США, заснована у 1828 р., президен-ти від цієї партії в історії ХХ ст.: Вільсон, Рузвельт, Трумен, Кеннеді, Джон-сон, Картер, Клінтон. Партія переконувала уряд розпочати дії, спрямовані на заохочення промисловості та скорочення безробіття, спричинене по-воєнною депресією.
Доктрина — вчення, наукова або філософська теорія, політична система, провідний теоретичний або політичний принцип.
«Зоряні війни» — проголошена президентом США Р. Рейганом у березні 1983 р. довгострокова програма створення широкомасштабної системи протиракетної оборони (ПРО) з елементами космічного базування, яка от-римала офіційну назву «стратегічна оборонна ініціатива» (СОІ).
«Імперія зла» — один зі стереотипів західної пропаганди 80-х років. Уперше термін стосовно СРСР використав президент США Р. Рейган у виступі перед Конгресом 1983 р., коли оголосив «хрестовий похід» проти Радянського Союзу і «світового комунізму».
Маккартизм — реакційна течія в політичному житті США початку
50-х р. ХХ ст., спрямована на переслідування прогресивних діячів та ор-ганізацій і розпалювання «холодної війни». Пов’язана з діяльністю голови комісії конгресу США сенатора Джозефа Маккарті (1908–1957).
Науково-технічна революція — докорінний переворот у продуктивних силах суспільства, коли наука перетворюється на безпосередню продуктив-ну силу. Характерні ознаки НТР: універсальність (перетворення в усіх галу-зях) і прискорення науково-технічних перетворень (скорочує час між від-криттям і впровадженням).
Панамериканізм — політична доктрина, що пропагує створення воєнно-політичного блоку всіх країн Американського континенту під зверхніс-тю США.
Расизм — расова дискримінація, сукупність концепцій, основу яких складають положення про фізичну та психологічну неповноцінність люд-ських рас, про одвічний розподіл людей на вищі та нижчі раси, причому вищі — творці культури і цивілізації покликані панувати.
Рейганоміка — соціально-економічна програма, проголошена адмініст-рацією президента США Р. Рейгана (1981–1989) в 1981 р., яка отримала йо-го ім’я. Рейганоміка передбачала: зниження податків на прибуток корпо-раціям та особисті прибутки; обмеження державних витрат на соціальні потреби; скорочення сфери державного регулювання; подолання інфляції;
жорстку антипрофспілкову політику; «експорт рейганоміки», коли під пра-пором боротьби за світові ринки партнерам нав’язують американські кон-цепції розвитку.
Республиканська партія США — одна із двох (поруч із Демократичною партією) основних партій США, заснована в 1854 р. У другій половині ХХ ст. партія перебувала при владі в 1953–1960, 1969–1977, 1981–1993 рр.,
а також з 2001 р. Соціальну базу партії становлять наближені до неї кола великої фінансової буржуазії, частина середньої буржуазії та фермерства. Основу партійної програми складає торговий протекціонізм, підтримка
приватного підприємництва, зниження урядових витрат і скорочення повноважень центральних органів управління.Президенти-республіканці: Ей-зенхауер, Ніксон, Форд, Рейган, Буш-старший,Буш-молодший.
Сепаратизм — прагнення до відокремлення, відособлення.
Уотергейт — великий політичний скандал в адміністрації президента США; політичний скандал великого масштабу, особливо пов’язаний зі спробою приховати невигідні факти або протизаконні дії. Походить від назви готелю у Вашингтоні, де у 1972 р. перебував передвиборчий штаб Демократичної партії і де були розміщені підслуховуючі прилади, через що президент-республіканець Р. Ніксон був вимушений піти у відставку в 1974 р.