1.  Виберіть з числа наведених періодів роки перебування при владі прези-дента США Джона Кеннеді:
а)  1961–1963 рр.;
б)  1963–1969 рр.;
в)  1969–1974 рр.;
г)  1980–1989 рр.
2.  Дайте визначення внутрішньополітичного курсу президентської ад-міністрації Гаррі Трумена:
а)  «політика нових рубежів»;
б)  «новий початок для Америки»;
в)  концепція «нового федералізму»;
г)  «справедливий курс».
3.  Про кого йдеться?
Президент США, який запровадив короткострокову програму розвит-ку економіки на загальну суму асигнувань 30 млрд дол., сприяв покра-щенню інвестиційного клімату, втілив програму скорочення бюджетного дефіциту, завдяки чому розпочалося стійке економічне зростання напри-кінці ХХ ст.
а)  Річард Ніксон;
б)  Рональд Рейган;
в)  Білл Клінтон;
г)  Джордж Буш-молодший.
4.  Яке місто США зазнало найбільших людських втрат і руйнувань 11 ве-ресня 2001 року?
а)  Лос-Анджелес;
б)  Сан-Франциско;
в)  Чикаго;
г)  Нью-Йорк.
5.  Назва суспільно-політичного явища в США, яке характеризується ма-совою боротьбою проти комунізму, перевіркою громадян країни на лояльність до влади та грубим порушенням громадських прав і свобод американців:
а)  «рейганоміка»;
б)  «маккартизм»;
в)  «уотергейтський скандал»;
г)  «ірангейт».
6.  Оберіть ознаки, притаманні курсу «рейганоміки»:
а)  скорочення витрат з федерального бюджету на соціальні програми;
б)  жорсткий урядовий контроль за цінами на внутрішньому ринку;
в)  надання податкових пільг великим корпораціям з метою стимулюван-ня капіталовкладень;
г)  послаблення державної регламентації підприємницької діяльності;
д)  обмеження свободи підприємництва.

8.  Розташуйте наведені нижче хронологічні події з історії США та Канади
та впишіть поруч рік, коли вони сталися.
а)  Оголошення війни у В’єтнамі (__ р.);
б)  обрання президентом США республіканця Джорджа Буша-молодшого
(__ р.);
в)  вбивство видатного лідера руху за громадянські права афроамерикан-ців Мартіна Лютера Кінга (__ р.);
г)  прийняття програми «СОІ» (__ р.);
д)  прийняття британським парламентом «Акта про Канаду» (__ р.).
9.  З’ясуйте, про кого з видатних діячів США та Канади розповідають на-ведені біографічні відомості.
1)  Священик християнської церкви, який очолив рух афроамериканців
США за свої громадянські права та був удостоєний Нобелівської премії
миру.
2)  Колишній командувач збройними силами США в Європі в роки Другої
світової війни, як командувач Об’єднаними збройними силами військ
союзників у Європі брав участь у відкритті Другого фронту. Після пере-моги на президентських виборах обіймав пост глави держави протягом
1952–1960 років.
3)  Американський астронавт космічного корабля «Аполлон-11», який
першим здійснив висадку на поверхню Місяця.
4)  Прем’єр-міністр Канади від Ліберальної партії, який тричі обіймав цю
посаду та відстоював ідею «єдиної Канади», хоча сам походив з провін-ції Квебек.
5)  Прем’єр-міністр Канади від Ліберальної партії, лауреат Нобелівської
премії миру, за часів правління якого затверджено новий канадський
прапор із зображенням кленового листа.