Карта «Друга Світова війна. Воєнні дії з 1 вересня 1939 р. — по 22 червня 1941 р.»
1.  Назвіть хронологічні рамки радянсько-фінської війни.
2.  Назвіть міста СРСР, з яких вівся наступ військ Червоної Армії проти
Фінляндії.
3.  Визначте найбільш важливий стратегічний регіон, де розгорталися
бойові дії радянсько-фінської війни.
4.  Прокоментуйте, які територіальні зміни сталися на радянсько-фін-ському кордоні згідно з угодою 12 березня1940 р.
5.  Яку територію отримав СРСР в оренду згідно з угодою від 12 березня
1940 р.? У чому полягало стратегічне значення цієї орендованої тери-торії для СРСР?
6.  Заповніть таблицю «Перебіг воєнних дій в Європі та Північній Африці
в перший період Другої світової війни». Зробіть висновки за результата-ми проведеної роботи.

Анексовані    Німеччиною

та Італієютериторії

окуповані

території

Держависателіти

Німеччини

 

нейтральні

держави

1

Чехословаччина

Нідерланди

Болгарія

Ірландія

2

7.  З’ясуйте, яких змін зазнала «сфера інтересів» СРСР і Німеччини в пе-ріод від укладання Договору про ненапад (23 серпня 1939 р.) та після укладання Договору про дружбу і кордон (28 вересня 1939 р.)?
8.  Дайте оцінку військовим діям держав, які зазнали фашистської агресії.
Війська яких держав, що зазнали нападу з боку Німеччини, вели бойові дії в цей період?
9.  На території яких держав війська англо-французької коаліції вели бо-йові дії проти Німеччини та її союзників? Якими були результати перших битв?
10. Назвіть англійські міста, які зазнали бомбардувань німецькою авіа-цією.
11. Заповніть таблицю «Бойові дії на морі в перші роки Другої світової війни». За результатами проведеної роботи зробіть висновки.

Дата

Назва моря

Учасники

Результат

1

Жовтень 1939р.

Північне

Англійський та німецький флоти

Розгром англійців

2

 

 

 

 

3