1.  На стрічці часу позначте імена та прізвища президентів США. Укажіть
їх партійну приналежність: республіканець (р) або демократ (д).

1945   1953   1960   1963   1969   1974   1977  1981  1989  1993  2001   2008

2.  Складіть текстову історичну таблицю «Зовнішня політика президент-ських адміністрацій США (1945–2007 рр.)». Зробіть висновки за результатами проведеної роботи.

Дата

Подія

Доктрина або принципи

Політичні  діячі

1.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

3.  Проаналізуйте суть внутрішньої політики президентських адміністра-цій США з 1945 р. до сьогодення та складіть порівняльну текстову таблицю «Внутрішня політика президентів США від Гаррі Трумена до Джорджа Буша-молодшого».

з/п

 

Роки

прези-дентства

Ім’я   

тапрізвище

президента

Партія

Образнаназва

курсу

 

Сутьвнут-рішньоїполітики

1.

1945–1953

Гаррі Трумен

Демократична

«Справедливий

курс»

 

2.

 

Дуайт Ей-зенхауер

 

 

 

3.

 

 

 

«Нові рубежі»

 

4.

1963–1969

 

 

 

 

5.

 

 

Республіканська

 

 

6.

 

Гаррі Форд

 

 

 

7.

 

 

 

«660 обіцянок»

 

8.

1981–1989

 

 

 

 

9.

 

Джордж

Буш-ст.

 

 

 

10.

 

 

Демократична

 

 

11.

2001–…

 

 

 

 

4. Використовуючи принципи монетаристської економічної теорії та політики , розкрийте суть «рейганоміки» як неоконсерва-тивного курсу в США у 80-х роках та заповніть відповідні графи табли-ці «Внутрішня політика адміністрації президента Рональда Рейгана (1981–1989 роки)».

           

Принципи     монетаристської     економічної  теоріїтаполітики

Складовівнутрішньої

політики «рейганоміки»

1

Заохочення розвитку вільного ринку та його

здатність до саморегуляції

 

2

Мінімальне втручання держави в економічні

процедури

 

3

Перевага принципів рентабельності та ефек-тивності виробництва

 

4

Відсутність принципу соціальної справедли-вості

 

5

Боротьба з організованим робочим і проф-спілковим рухом

 

6

Ворог № 1 — це інфляція