Документ    1
Із закону, прийнятого Конгресом США 23 вересня 1950 року
(«Закон Маккарена»)
«Зі свідчень, наданих різним комітетам Сенату і Палати представників, Конгрес встановив, що:
1.  Належить заснувати комітет, який називатиметься Комітетом з контро-лю підривної діяльності і складатиметься з п’яти членів, що признача-ються Президентом за рекомендацією і згодою Сенату.
2.  До обов’язків комітету входить:
1)  за заявою міністра юстиції або будь-якої іншої організації визначити,
чи є та або інша організація комуністичної організації або організацією
комуністичного фронту;
2)  за заявою міністра юстиції або будь-якої особи визначити, чи є та або
інша особа членом тієї або іншої комуністичної організації. Не дозво-ляється в’їзд до США будь-якому іноземцю, що підпадає під одну з таких категорій:
а)  іноземці, що належать або належали у будь-який час до будь-якої з на-ступних категорій:
б)  іноземці, що є анархістами;
в)  іноземці, що є членами або пов’язані з Комуністичною партією США,
будь-якої іншої тоталітарної партії США, Комуністичної політичної асоціації, комуністичної або будь-якої іншої тоталітарної партії будь-якого штату США, будь-якої іноземної держав;
г)  іноземці, що пропагують економічні, інтернаціональні та урядові докт-рини світового комунізму або економічні та урядові доктрини будь-якої іншої форми тоталітаризму;
д)  іноземці, які пишуть або публікують, або сприяють написанню публі-кації або які свідомо з метою друкування, розповсюдження, показу пропагують будь-які рукописи або друкарські видання або становлять опозицію всім організованим формам правління.
У будь-який час існуваннянадзвичайного становища Президент дає згоду за допомогою чинного міністра юстиції заарештовувати і затримува-ти згідно з даним законом будь-яку особу, якщо є розумні підстави вважа-ти, що ця особа може змовитися з іншими особами взяти участь в актах шпигунства і саботажу».

Завдання
1)  Проаналізуйте, з якою метою та чому було прийнято цей законодавчий
документ.
2)  З’ясуйте, який новий державний орган влади було утворено та з якою
метою. Якими були його повноваження?
3)  Установіть категорію осіб, що стали небажаними особами у США через
свої політичні погляди.
4)  Визначте, які демократичні права та свободи громадян порушував цей
закон.

Документ    2
А.  Витяг з передвиборчої платформи Демократичної партії США
від 15 липня 1960 року:
«Новий уряд Демократичної партії виконає й уточнить цілі та засоби
нашої програми допомоги іноземним державам. Там, де необхідна військо-ва допомога для спільної оборони, ми простежимо, щоб всі потреби були задоволені. Нашим друзям і соратникам в Атлантичному співтоваристві ми
пропонуємо ще ширшу співпрацю, яка буде більш всеосяжною, …ми ви-знаємо глибину і силу наших загальних політичних, економічних і культур-них інтересів. Ми вітаємо нещодавні обнадійливі кроки європейської ін-теґрації. Ми підтверджуємо рішучу протидію вступу комуністичного Китаю в ООН в даний час.
…Економічний білль про права.
Партія зобов’язується:
Забезпечити право на корисну роботу, створення нових промислових підприємств в районах економічного занепаду; збільшення мінімальної погодинної заробітної платні до 1 долара 25 центів для декількох мільйонів робітників.
Забезпечити право кожного фермера продавати свої продукти за ціна-ми, які забезпечать йому та його сім’ї пристойне існування; право кожного підприємця, великого і дрібного, здійснювати свою діяльність в атмосфері, вільній від несправедливої конкуренції і панування монополій в країні і за кордоном.
Право кожної сім’ї на пристойне житло, здорову економіку, що розви-вається, дадуть нам можливість будувати по два мільйони будинків щоріч-но. Наша економіка може й повинна зростати щорічно на 5 %, що майже в два рази перевищить темпи зростання, починаючи з 1953 р.» [43, С. 435].
Б.  Витяг з передвиборчої платформи Республіканської партії США
від 28 липня в 1960 року
«…Ми намагаємося дотримуватися внутрішньої політики в зовнішніх справах, яка вже так добре прислужилася нам. Ми збираємося підтримувати незрівнянну військову міць. Ми зобов’язуємося на користь людей похило-го віку:
1. Розширити або лібералізувати деякі виплати за системою соціально-го забезпечення на такій основі, яка не піддає сумніву фінансову стійкість цієї системи.
2. Зобов’язуємося підтримати такі заходи, розраховані на підтримку, але не заміну приватної ініціативи:
а) знищення трущоб;
б) створення спеціальних типів житлових будинків, наприклад, для лю-дей похилого віку;
в) скорочення квартплати.
Ми зобов’язуємося продовжувати енергійне втілення в життя законів про громадянські права, щоб забезпечити громадянам в усіх частинах краї-ни право на голосування».
Завдання
1)  Проаналізуйте передвиборчі програми політичних партій — опонентів
за такими орієнтовними критеріями:
а)  основні економічні засади програми;
б)  підходи щодо вирішення соціальних проблем американців;
в)  мета майбутньої зовнішньополітичної діяльності.
2)  Дослідіть, чому саме кандидат від демократичної партії Джон Кеннеді
здобув перемогу на президентських виборах 1960 року.

Документ    3
А.  Зі спогадів Мартіна Лютера Кінга
«Негра примушували стояти, хоча в автобусі були вільні місця «тільки
для білих». Навіть якщо в автобусі не було білих пасажирів, а негрів набилося багато, їм не дозволялося сідати на перші чотири місця. Але це було ще не все. Якщо всі місця, призначені для білих, вже були ними зайняті,
а до автобуса увійшли нові білі пасажири, негри, що сидять на незарезерво-ваних місцях, що знаходяться позаду… і призначені для білих, повинні були встати і поступитися їм місцем.Якщо негр відмовлявся це зробити, його заарештовували. У більшості
випадків негри підкорялися цьому правилу без заперечення, хоча час від часу зустрічалися такі, що відмовлялися підкорятися цьому приниженню» .
Завдання
1)  Які громадянські прав людини порушувалися в США?
2)  Висловіть власні почуття щодо ситуації, про яку йдеться в спогадах.
3)  З’ясуйте причини такого становища чорношкірого населення США.

Б.  Про форми боротьби чорношкірого населення СШАза свої громадянські права
«1 грудня 1955 року 42-річна Роза Паркс, активістка руху чорношкірих
американців за громадянські права, була арештована за відмову поступити-ся місцем в автобусі білому пасажиру. Ця подія і стала тим спусковим гач-ком, який поклав край терпінню. Чорношкірі жителі міста (а вони склада-ли близько 70 % пасажирів автобусів) на знак протесту стали бойкотувати муніципальний транспорт. Протест отримав назву «Ходьба в ім’я свободи».
Близько 50 тис. чол. протягом 381 дня ходили пішки, незважаючи на по-грози і провокації расистів. Місцеві автобусні компанії зазнавали значних збитків. 20 грудня 1956 р. в Монтгомері отримали наказ про скасування
сеґреґації в міських автобусах. Слідом за подіями в Монтгомері подібні кампанії відбулися в багатьох південних штатах».
Завдання
1)  З’ясуйте причини перемоги чорношкірого населення в США в боротьбі
за свої громадянські права.
2)  Пригадайте з курсу всесвітньої історії про рух громадянської непокори
в Індії на чолі з Махатмою Ганді. Встановіть спільні риси між рухом
чорношкірого населення США в 60-х роках та рухом громадянської не-покори в Індії в 20–30-х роках ХХ ст.

Документ    4
Відомий письменник та журналіст Мелор Стуруа про завдання рейганівської адміністрації
«Рейганівська адміністрація проголосила інфляцію ворогом номер один, а задачу боротьби з нею — першочерговою. Проблемі інфляції була присвячена основна частина промови президента, виголошена ним одразу
після присяги. Проблема інфляції стояла на першому місці в порядку ден-ному першого ж засідання кабінету міністрів, скликаному у Білому домі. У своїй промові поблизу стін Капітолію Рейган говорив про те, що країна
страждає від «найдовшої та найбільш стійкої інфляції за всю історію Спо-лучених Штатів», що інфляція б’є з однаковою силою і по молоді, і по по-хилих людях, загрожуючи похитнути життя мільйонів наших людей»». Рей-ган… запропонував невиразну філософію консервативної політичної економії, стрижнем якої є заохочення вільного підприємництва за рахунок обмеження державного регулювання та скорочення федеральних програм, збалансування бюджету, зменшення федеральних податків з метою стиму-лювання ділової активності. Рейган наголосив: «Уряд не є вирішенням на-ших проблем. Він власне сам проблема. Не народ для уряду, а уряд для народу».
Завдання
1)  Визначте ключову проблему, яку необхідно було вирішити адміністрації президента США Рональда Рейгана.
2)  З’ясуйте суть «рейганоміки». Встановіть, чи відповідають її засади
принципам монетаристської економічної теорії та політики.
3)  У чому полягав популізм рейганівської промови і чому він був необхідний?

Документ    5
З доповіді Президента США Білла Клінтона Конгресові від 24 січня 1995 року «Про становище країни»
«Саме про це я й хочу сьогодні з вами поговорити. Я називаю це «Новою угодою».
…Ми повинні докорінним чином змінити нашу економіку, урядову систему та самих себе.
…Ще важливіше… — змінити систему роботу урядових структур. Давайте зробимо так, щоб вони стали не такими громіздкими та менш доро-гими, але, звичайно, не менш ефективними.
…Бюджет моєї адміністрації піддається значним скороченням, але він забезпечує фінансування освіти, виплату пенсій ветеранам, здійснення соціального забезпечення та охорони здоров’я…Чи треба нам і надалі скоро-чувати дефіцит? Зрозуміло, треба. Але ми можемо скорочувати його так, щоб і надалі сприяти економічному оздоровленню країни….Для цього необхідно здійснити наступне.
По-перше, знизити податки тим, хто бажає здобути освіту або про-фесійну підготовку після закінчення середньої школи.
По-друге, знизити на 500 доларів податки на сім’ї з дітьми у віці до 13 років.
По-третє, зміцнити систему особистих збережень та особистої відпові-дальності.
І, по-четверте, прийняти Білль на захист американських трудящих.
Ми пропонуємо згорнути 70 федеральних програм та повернути за-ощаджене безпосередньо до рук працюючих американців».

Завдання
1)  Проаналізуйте пропозиції американського президента щодо соціаль-но-економічних перетворень:
а)  реформування органів державної влади;
б)  пріоритети фінансування програм;
в)  захист майнових інтересів громадян та їх родин;
г)  паритетність у діяльності федерального уряду та органів влади штатів.
2)  З’ясуйте, яким чином програма сприяла подальшому зміцненню еко-номічних позицій США як світової наддержави.

Документ    6
З висловлювань Президента США Джорджа Буша-молодшого
«— Що стосується бюджету…, то в ньому забагато цифр…
— А у вас що, теж є негри? (Запитання до президента Бразилії)
— Природний газ — напівсферичний. Мені подобається говорити про те, що він напівсферичний у природі, тому що це те, що ми можемо зустріти поруч.
— Я певен, що люди і риби можуть мирно співіснувати.
— Ми маємо усвідомити, що бідні люди — не обов’язково убивці.
— Наші вороги винахідливі та кмітливі так само, як і ми. Вони ніколи не припинять пошук нових шляхів, аби завдати шкоди нашій країні та нашій економіці так само, як і ми.
— Я вважаю, що війна — загрозливе місце.
— Я вважаю, що ми всі можемо погодитися — минуле вже минуло.
— Ми найбільш великодушна країна у світі. Ми дуже великодушні.
Я пишаюсь тим, що ми такі великодушні. Але, попри всю нашу велико-душність, ми не повинні хвалитися своєю великодушністю»
Завдання
1)  Проаналізуйте висловлювання Президента США. Як вони характери-зують його як людину та як політика?
2)  Дослідіть, чому американці двічі переобирали Джорджа Буша-молод-шого на посаду президента, та з’ясуйте, кому і чим він може завдячувати за це.

Документ    7
Зі статті оглядача британського журналу «The Economist»
Пітера Девіда «Канада, яка розганяється»
«…Ліберали, які прийшли до вдали в результаті виборів 1993 року, різко позакручували гайки федеральних видатків, підвищили податки, продов-жили процес лібералізації торгівлі з США.
…Стрімкий злет цін на енергоносії доповнив ці чудові перетворення: сьогодні Канада — єдина з промислово розвинених країн — не має ані бюджетного, ані торгового, ані платіжного дефіциту.
…Володіння величезними запасами газу та нафти аж ніяк не є досягненням правлячого уряду, але вміння дістати користь з цього багатства безперечно є його заслугою.
…Сучасні канадські технології нафтовидобування вимагають великих витрат прісної води, на яку дуже багата Канада, але до якої …канадці став-ляться дуже бережливо.
…Екологічно вимоглива Канада не шкодує коштів на природозберігаючі технології.
…Канадська модель капіталізму має дуже мало спільного з голою го-нитвою за найбільшим наваром.
…Обіг товарів і послуг через американо-канадський кордон оцінюється
в 700 млрд. американських доларів за рік, до того ж 70 % канадського екс-порту припадає саме на США. Штати дуже комфортно почуваються, маю-чи під боком надійного та стабільного постачальника енергоносіїв, а біль-ша частина канадської економіки орієнтована саме на американського споживача.
…У березні минулого року (прим. авт. — 2005р.) …була створена Рада із зовнішніх відносин. Представники Канади, Мексики та США, які увійшли до неї, почали розробляти концепцію Північноамериканського товарист-ва, у рамках якого до 2010 року планується об’єднати політику трьох держав у сфері економіки, безпеки, а також, можливо, екології, охорони здоров’я та трудових ресурсів. Найбільш завзяті прибічники подейкують навіть про запровадження єдиної валюти…
…Знаменита канадська деревина є однією з найважливіших статей на-ціонального експорту… Америка (прим. авт. — США) три роки тому (прим. авт. — у 2003 р.) запровадили імпортне мито. Законослухняні канадці звер-нулися до арбітражного суду, створеного в рамках NAFTA (прим. авт. — Північноамериканської угоди про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою) …Арбітри визнали мито незаконним і постановили його скасу-вати, а всю вже зібрану суму повернути Канаді. От лише американці це рі-шення просто проігнорували.
…Хитромудрий державний лад, завдяки якому природні багатства на-лежать не федеральному уряду, а провінціям, сприяє тому, що золотонос-ний нафтовий дощ нерівномірно зрошує канадський ґрунт. Мешканці провінції Альберто, де сконцентрована більша частина нафтових пісків, багатіють, скорочують податки, підвищують соціальні виплати. І лише 26 % з них вважають, що своїм багатством треба поділитися з рештою ка-надців, а це 61 % мешканців інших провінцій… Водночас провінція Онтаріо, де профільними вважаються високі технології та автомобілебудуван-ня, зараз опинилися в занепаді, перебуває у глибокій фінансовій кризі.
…Не передбачається й раціонального вирішення квебекської пробле-ми. «Призначення» французької мови державною в країні… створює більше проблем, ніж вирішує.
…Демонстративне рішення не направляти свої війська до Іраку, не підтри-мувати економічне ембарго проти Куби і не брати участі в єдиній протиракет-ній системі принесло політичні дивіденди попередньому уряду, однак навряд
чи відіграє позитивну роль зараз» [55, 21 января 2006 г., №2 (581), С. 11].
Завдання
1)  Назвіть пріоритети в економічному розвитку Канади.
 Тема 2. США та Канада
2)  З’ясуйте переваги та недоліки канадської моделі капіталізму «з мило-сердним обличчям Мадонни».
3)  Яким чином Канада бере участь у процесах інтеграції та глобалізації?
Які труднощі виникають на цьому шляху? Як канадський уряд прагне їх
розв’язати?
4)  Використовуючи наведені у статті приклади, доведіть, що висловлю-вання канадського прем’єр-міністра П’єра Трюдо у 1969 році щодо аме-рикано-канадських відносин не втратили актуальності й на початку
ХХІ ст.: «Жити з вами поруч — все одне, що спати поруч зі слоном. На-віть якщо тварина налаштована мирно та дружньо, все одно відчуваєш
кожний її рух».
5)  Дослідіть, яким чином особливість форми державного устрою Канади
впливає на специфіку її регіонального економічного розвитку.
6)  Проаналізуйте специфіку основних напрямів зовнішньої політики ка-надських урядів. Як ви вважаєте, яких змін вона потребує в умовах ви-рішення глобальних проблем сучасності?