1.  Адольф Гітлер по закінченні радянсько-фінської війни (кінець 1939 — початок 1940 рр.) сказав: «Російські збройні сили — глиняний колос без голови».
1)  З’ясуйте підстави, які дозволили А. Гітлеру так висловитися.
2)  Як ви вважаєте, чому радянський поет О. Твардовський назвав цю вій-ну «незнаменитою»?
2.  Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною та секретний додатковий протокол до нього були підписані 23 серпня 1939 року.
1)  Поміркуйте, для якої країни умови цього нормативного документа бу-ли більш вигідними, і поясніть чому.
2)  Визначте, хто виявив себе більш далекоглядним політиком — Й. Сталін
чи А. Гітлер.
3.  Чи можна стверджувати, що СРСР опинився на боці «паліїв війни», підписавши секретний протокол з Німеччиною (так званий «пакт Молотова–Ріббентропа»)? Свою точку зору аргументуйте.
4.  28 вересня 1939 року між СРСР та Німеччиною був підписаний Договір про дружбу і кордони. У жовтні цього ж року В’ячеслав Молотов, нар-ком закордонних справ СРСР, виступив з промовою про те, що «не тільки безглуздо, але й злочинно вести війну з метою знищення гітлеризму». Під час переговорів В. Молотова та А. Гітлера у листопаді 1940 року Й. фон Ріббентроп запропонував СРСР приєднатися до Антикомінтернівського пакту, куди входили Німеччина, Японія, Італія.
У червні 1941 року СРСР прийняв таку пропозицію, але відповідь від
Німеччини так і не надійшла.
1)  Поміркуйте, чому Й. Сталін зробив крок назустріч з А. Гітлером. Чи
виправданим було це зближення?
2)  Спрогнозуйте подальший перебіг подій у Європі в разі, якби СРСР
приєднався до Антикомінтернівського пакту. Як ви вважаєте, чи могло
це насправді статися?
5.  Гітлерівська Німеччина почала війну проти Польщі 1 вересня 1939 ро-ку. А. Гітлер розраховував, що Англія і Франція дотримуватимуться нейтралітету. Проте Англія і Франція були пов’язані договірними зобов’язаннями з Польщею. Вони оголосили війну Німеччині 3 вересня 1939 року, однак ніяких військових дій на Західному фронті не вели. 90 французьких дивізій протистояли 33 німецьким дивізіям на заході, водночас Німеччина відправила проти слабкої Польщі понад 50 сухо-путних дивізій. Війна Англії та Франції проти Німеччини дістала назву «дивної».
1)  Поясніть, чому так «дивно» поводилися уряди Англії та Франції щодо свого союзника.
2)  Визначте цілі, які вони переслідували в цій війні.
3)  Проаналізуйте, якою була розстановка сил на міжнародній арені у ве-ресні 1939 р.
6.  А. Гітлер у своїй книзі «Майн кампф» писав: «Ми починаємо з того, на чому зупинилися шість століть тому. Ми припиняємо вічне німецьке устремління на південь і захід Європи і повертаємо погляд на країну на Сході» .
1)  Що А. Гітлер мав на увазі під «півднем і заходом» Європи?
2)  «Країна на Сході» — це __?
3)  Внаслідок яких подій у міжнародному житті А. Гітлер вніс зміни до аг-ресивних планів у зовнішній політиці Німеччини?
7.  Проаналізуйте причини Другої світової війни. З’ясуйте, чим вони
відрізняються від причин Першої світової війни.
8.  Назвіть етапи створення антигітлерівської коаліції. Порівняйте, чого прагнули у цій війні країни антигітлерівської коаліції та країни Троїстого пакту.
9.  Деякі американські історики стверджують, що основним фронтом Другої світової війни був азійсько-тихоокеанський, англійські ж історики вважають, що таким фронтом був африканський.
1)  Наведіть аргументи на користь твердження американських чи англій-ських істориків.
2)  Доведіть, використовуючи факти, що основним фронтом в роки Другої
світової війни був радянсько-німецький.
10. Відомо, що під час Другої світової війни в кабінеті одного нацистського лідера відбулася зустріч двох російських генералів: Антона Денікіна та Андрія Власова. Коли А. Денікіну представили А. Власова, він сказав:
«Не знаю такого генерала». Нацистський лідер вимовив: «Зрозуміло. Ви у різні часи боролися проти одного ворога — більшовиків». — «Але я їм не служив», — зауважив А. Денікін.
1)  Поміркуйте, чому А. Денікін висловив таку зневагу до генерала А. Вла-сова.
2)  Що вам відомо про проблему колабораціонізму в роки Другої світової війни?
11. Німецький єфрейтор писав до Німеччини під час битви за Москву в 1941 році: «Ми крокуємо по німецьких трупах і залишаємо у снігових заметах своїх поранених. Сьогодні ми крокуємо по трупах тих, хто поліг попереду; завтра ми станемо трупами, і нас також розчавлять гармати і гусениці».
1)  З’ясуйте причини, через які німецька наступальна операція на Москву
«Тайфун» була зупинена Червоною Армією?
2)  Гітлерівські стратеги вважали, що причиною провального наступу на Москву були люті морози, відсутність зимового обмундирування у німців, розбиті дороги, несприятливе становище з пальним. Чи згодні ви з такою точкою зору?
3)  У чому ви вбачаєте витоки перемоги Червоної Армії в битві за Москву?
12. Наприкінці серпня 1942 року німецькі війська вийшли до Волги, але їм не вдалося, незважаючи на запеклий штурм, захопити Сталінград. По-ясніть чому. З’ясуйте значення Сталінградської битви в історії Другої світової війни.
13. Тегеранська конференція за участі голів держав СРСР, США, Великої
Британії Й. Сталіна, Ф. Рузвельта та У. Черчілля відповідно почала роботу 28 листопада 1943 року. Під час її роботи була узгоджена декларація, що закінчувалася словами: «Наш наступ буде нещадним і зростаю-чим. Ми виїжджаємо звідси справжніми друзями по духу й за метою».
1)  Проаналізуйте основні рішення Тегеранської конференції.
2)  З’ясуйте, які суперечності та чому виникли між її учасниками.
14. Проаналізуйте відносини між учасниками «великої трійки» (Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт, Уінстон Черчілль) на завершальному етапі Другої світової війни. Які рішення були ухвалені Кримською (Ялтин-ською) конференцією щодо повоєнного облаштування Європи?
15. Виконайте творче завдання: «Чому Берлін 1945 року не став для німців таким символом, яким була для радянського народу Москва 1941 ро-ку?»
16. Розв’яжіть історичну задачу. Відомий український письменник П. А. За-гребельний у романі «Європа 45» писав: «Європа знову поверталася до цивілізації, до людської правди, до миру. Чи ж вистачить у тебе, Євро-по, сміливості й снаги знову підвестися на ноги, оновитися, омолоди-тися? Чи не забудеш ти мільйони убитих і понівечених, чи прийдеш вклонитися прахові радянських юнаків, які прийшли зі сходу рятувати
тебе від фашизму і могили яких розкидані по твоїх полях, лісах і горах?» .
1)  Проаналізуйте уривок з роману і висловіть власну точку зору.
2)  Чи згодні ви з точкою зору окремих сучасних європейських політиків, що визволення Європи радянськими військами перетворилося на її окупацію? Відповідь аргументуйте.