Тема. My last school trip to the museum

Мета: формувати   в  учнів комунікативну компетентність з урахуванням комунікативних  умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок,  оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній  формі з  урахуванням мотивів,  цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях; розвивати знання учнів про історичний розвиток життя на Землі;

продовжити формування мовної здогадки та мовленнєвої реакції учнів; розвивати фонетичний та інтонаційний слух,  творчі здібності учнів, слухову пам’ять, увагу, логічне та асоціативне мислення, писемне мовлення, самостійність, пошуково-пізнавальну активність, уміння знаходити і виправляти фактичні помилки;

виховувати в учнів любов до рідної природи, почуття поваги до пам’яток культури, оточуючого середовища; екологічне мислення; почуття товариства, чесності та поваги до однокласників, дисциплінованість та відповідальність, старанність, наполегливість; бажання до вивчення мови, яку вивчаємо; сприяти згуртованості учнів, вихованню емоцій задоволення від розумової праці.

Тип уроку: урок вивчення та первинного закріплення знань (комбінований).

Обладнання: робочий зошит, словник, мультимедійний пристрій, телевізор, магнітофон, аудіо записи “We’re all back together”, презентація «My last school trip to the museum» Power Point, (*Prezi — *); наглядні моделі (качка, риба, змія, сова, скелет, рак, кріль, павук).

Методи та методичні прийоми: словесні (розповідь), наочні (ілюстрації, наглядні моделі), практичні (вправи).

Форми організації пізнавальної діяльності учнів: фронтальна, індивідуально – відокремлена.

Хід уроку

  1. Організаційний етап (3 хв.)

Привітання. Налаштування учнів на доброзичливу обстановку в класі.

Hura S.V.: Good day, pupils! Guys, today we have an unusual day, because we have our guest and your English teacher and Nature teacher. So, turn around and say “Good day, teachers!”

Children:   Good day, good day.

Good day to you.

Good day, good day.

We are glad to see you!

Merry: (Knock — knock) Hello! May I come in? Do you know who am I?

Children: Are you Merry Poppins?

Merry: Yes, I am.  I heard that today you have an unusual day! Do you have a holiday?

Children: No, we don’t.  But today’s lesson is an unusual because S.V. invited Yu.A. & S.O. and may be we’ll have surprises.

Merry: Why is your light switched off? What’s happened?

Children: Our school takes part in a project DTEK and at break time we must switch off the light, but when our lessons start we switch on.

Shapoval Y.A.: So, pupils let’s start our lesson. (switch on)

Merry: Oh, you have a tape – recorder! (turn on ) What a beautiful melody! (song «We’re all back together»)

We’re all back together we’re friends from before.

We’re ready to work and learn some more.

It’s time to show what we can do.

The holidays are over for me and you!

Hura S.V.: Take your seats!

Who is on duty today? – I am on duty today.

Who is absent?   — … is (are) absent today.

What date is it today? – Today is…

  1. Перевірка домашнього завдання (1 хв.)

Shapoval Y.A.: Your homework was to write an essay in your exercise – books

about your last trip to the museum. Show me your works. Well done! So, write down today’s date. (Slides 1 – 2*)

  • Підготовка учнів до засвоєння нових знань (мотивація) (3 хв.)

Hura S.V.: Last month we had a school trip! Did you like it?

Children: Yes, we did.

Hura S.V.: Guys, look at the screen, please, and let’s remember how it was.

 

Shapoval Y.A.:I liked your photos! Where were you?

Children: We were in Zaporizhzhia.

Shapoval Y.A.: What did you visit there?

Children: We visited Zaporizhzhian  museum of Nature.

Hura S.V.: I’m very glad that you remind that day.

Shapoval Y.A.: So, today we’ll speak about the things you saw in Zaporizhzhian Museum and in the end of the lesson we get to know more information about it. This topic is very important, useful.  We spoke about animal world at our English lessons and you’ll learn it at Nature lessons. You have to love your nature and respect our culture.  So, today’s theme is “My last school trip to the museum”.м мм

  1. Вивчення нового матеріалу (5 хв.)

Shapoval Y.A.: Look at new words (Museum, duck, spider, fish, crayfish, snake, rabbit, owl, skeleton) at the screen and repeat after me, and then write down it to your vocabularies. (Slides 3- 11)

44 444 4444 44444 444444 4444444 44444444 444444444 ммм

 

  1. Первинна перевірка засвоєння знань (15 хв.)

Hura S.V.: Puzzle “DINOSAURS” (3 p.)  Now we’ll do the puzzle! (teacher pass around the papers with the puzzle) Look at me! What’s this?  (teacher shows

(a snake,  a rabbit,  a fish, a spider, a crayfish, a skeleton,

a duck, an owl) and children do puzzle. Guys, we saw these models of animals at the … (museum)). And now try to find a hidden word … (dinosaurs).  (Slides 12 – 13)

т тт

Shapoval Y.A.: Right now, we’ll speak about dinosaur date, their living on the Earth for millions of years ago.

Guys, what do you think who knows all information about it.

Children: Serhii Oleksandrovych.

Hura S.V.: Yes, you are right, pupils. Сергію Олександровичу, розкажіть, будь ласка,  більш детально про період динозаврів.

Іткін С.О.: Динозаври жили на Землі мільйони років тому. Вчені досліджували кістки динозаврів, щоб з’ясувати як вони жили і який мали вигляд.  Існувало більше ніж 700 різних видів динозаврів. (Слайд 14)ттт (мультфільм “The Dinosaur Song”- фізкультхвилинка) (Cлайд 5*). Деякі динозаври їли рослини, а інші  їли м’ясо. Деякі  ходили на 2, а інші на 4 лапах. Деякі вміли літати, а інші жили в морі. Ми знаємо, що всі вони були різні, але ніхто не знає, якого кольору вони були, тому що немає шкіри динозаврів для дослідження. Динозаври зникли 65 мільйонів років тому.

Чому це сталося? Деякі вчені думають, що величезний астероїд впав на Землю із космосу. Це спричинило похолодання на Землі і зникнення їжі для динозаврів на довгий період часу.

Ви бачили сьогодні велику кількість різних динозаврів, але найвідоміший – Тиранозавр Рекс  (Cлайд 15).тттт

Його зуби були 36 см.  Його висота – 5,5 м, а довжина – 14 м, більше ніж сільській будинок. Його сильний хвіст допомагає йому пересуватися швидко, але ніхто не знає, наскільки швидко.

Hura S.V.: Look at TV! (advert) (Slide 6 *) So, you have a good chance to watch this film at the cinemas to know more about dinosaurs!

  1. Первинне закріплення знань (9 хв.)

Shapoval Y.A.: So, guys, you have listened a good story about dinosaurs. But we have one problem. Our guest Merry Poppins doesn’t understand anything in Ukrainian.

Hura S.V.: So, that’s why you’ll order the words to make up sentences, write down and read it for Merry Poppins and you’ll get 5 points. (Slides 16 – 20)

6 66 666 6666 66666

Children: Scientists study dinosaur bones to find out how they lived and what they looked like. There were more than 700 different types of dinosaurs! Some dinosaurs ate plants and others ate meat. Some walked on two legs and others walked on four legs. Some could fly and others lived in the sea.

Merry: Guys, your reading is brilliant.

Shapoval Y.A.: Look at the screen and let’s train our eyes. (Slide 21)Безымянный

Hura S.V.: Now you know all words and it’s time to play. Let’s play a game “What’s missing?” What does it mean “missing”? Be very attentive!

(Slides 22 – 23)и ии

  1. Контроль та самоперевірка знань (4 хв.)

Shapoval Y.A.: And now name the pictures, write down it to your exercise – books, please. (4 p.) (Museum, fish, crayfish, duck, spider, rabbit, snake, owl, skeleton).  (Slides 24 – 29)24 25 26 27 28 29

Hura S.V.: You’ve worked very good. Check your answers. (Slides 30 – 36)

  1. Підведення підсумків, рефлексія (3 хв.)

Оцінювання та цінування учнів.

Shapoval Y.A.: Give me your exercise – books in order to check your works.

Hura S.V.: Count your points. Are you ready?

Who has 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1?

                   … — you are very clever and … you are the best.

  1. Інформація про домашнє завдання (2 хв.) (Слайд 7*)

Hura S.V.: For brains: to learn by heart new words from your vocabularies. (4 p.)

For soul: to speak about dinosaur date. (4 p.)

For hands: to draw a dinosaur which you’ve  liked most of all. (4 p.)

Hura S.V.,  Shapoval Y.A.:  Pupils, thank you. (Slide 37) Good – bye!

Children:  Good – bye, good – bye.

It’s time to say good – bye.

To my teachers, to my friends.

Good – bye, good – bye.

ооо